Kazan Tamiri ve Yenilenmesi

Kazan ömrünü 3 katına kadar artırmak

Kazanlar, çok yüksek sıcaklıkların olumsuz etkisini arttırdığı korozyonun ve erozyonun sebep olduğu aşınmadan çok zarar görebilen büyük ve pahalı donanımlardır. Pratikte karşılaşılan kesin aşınma tipi, kazanın bir parçasından diğerine değişir ve kazanın genel tasarımından ve kullanılan yakıtın tipinden etkilenir.

Castolin Eutectic’in koruyucu kaplamaları, aşınmış kazan bölümlerinin hizmet ömrünü önemli oranda uzatarak onların kaplanmamış yeni parçalardan daha uzun süre hizmet vermelerini sağlar. Koruyucu kaplamalarımız, aşınmış parçaların yenisiyle değiştirilmesine kıyasla daha çok maliyet-etkin bir çözüm sunmakta ve kazanın atıl kalma süresini azaltarak çok değerli katkılar yapmaktadır. Ek olarak, Castolin Eutectic, en geniş kaplama ürünleri gamını sunmaktadır; böylece, koruma her kazanın her bir parçasında bulunan özgün aşınma tipleri kombinasyonuna göre adapte edilebilmektedir.

 

Whertec Bizi arayınız

 

  • Mükemmel referanslar
  • Biz esneğiz
  • Aşınma ve korozyon analizi
  • Yeni malzemeler geliştirme

 

Mükemmel referanslar

Ortaklarımızla birlikte, son yıllarda, kazanlara uygulanan önleyici bakımın ürün ömrünü 2 ilâ 3 katına kadar uzatabileceğini kanıtlamış bulunuyoruz. Bu gibi bakım operasyonları teknisyenlerimiz tarafından her gün gerçekleştirilmekte ve %80’i yerinde tamirlerden, kalanı atölyelerimizde tamirlerden oluşmaktadır.

Uzmanlarımız, dünyanın değişik yerlerinde 20 yıldan fazla bir süredir çok çeşitli ve farklı tasarımlarda kazanlar üzerinde çalışmış bulunan, yüksek adaptasyon yeteneğine sahip uzmanlardır. Toz kömür yakıtla ateşlenen kazanlardan akışkan yataklı kazanlara kadar, kazan imalatçılarına, özgün Castolin Eutectic koruyucu kaplamalarıyla düzenli olarak üretilen yeni OEM parçaların temini konusunda başarılı olduk.

Biz esneğiz! İster sahada ister kendi tesislerimizde işimizi yapabiliriz

Pek çok ülkede, “bilimin ulaştığı en üst seviyede” teknolojiyle, zengin çeşitlilikte prozes teknolojileriyle ve son derece yetenekli teknik uzmanlarla donatılmış, genel amaçlı tesislerimiz var. Talebinize bağlı olarak, işinizi kendi tesislerimizde de sizin tesisinizde de yapabiliriz. Örneğin, kazanınızın bölümleri taşınamayacak kadar büyükse, Castolin Services bakım uzmanlarımız problemi yerinde çözmek için tesislerinizi ziyaret edeceklerdir.

Esnek prozesler

Uzmanlarımız, soğuk püskürtme, püskürt ve ergit teknikleri ve tel püskürtme yönteminden HVOF’ye kadar zengin çeşitlilikte prozesler uygulayarak mükemmel kaplama kalitesi sağlayabilirler. Kazan yenileme alanındaki uzun deneyimlerimiz sayesinde, yerinde kaplama için kazana erişim sorunlarını ya da endüstriyel kazan imalatçılarının kazan kaplama işi için tam otomasyon sorunlarını çözen özel ekipman tesisatları geliştirmiş bulunmaktayız.

Aşınma ve korozyon analizi

Kimya, prozes ve uygulama arasındaki karmaşık ilişkiyi hassas ve doğru ölçmek ve anlamak için tekniğin ulaştığı en üst seviyede test cihazlarına ve teçhizatına sahip olmak şarttır.

Elektron mikroskoplarıyla ve aşınma test teçhizatıyla donatılmış tam donanımlı laboratuarlarımıza ek olarak, çeşitli farklı Teknik Üniversitelerden test ve modelleme alanlarında dünya çapında tanınmış uzmanlarla çalışıyoruz.

Yeni malzemeler geliştirme

Hedefimiz, kazan bakımı ve kazan performansının iyileştirilmesi için komple çözümler sunmaktadır. Ar&Ge departmanımız ve kazanların bakımı konusundaki uzun deneyimimiz sayesinde, eşsiz aşınma ve korozyon direnci sağlayan özel ürünler geliştirmiş bulunmaktayız: NanoAlloys® ürünlerimiz ve ayrıca, kazan kaplaması için geliştirilen özgün tozlar ve tellerden oluşan ürün yelpazemiz.

 

NanoAlloys®

Castolin Eutectic’in “Yüksek Zorlama Yüksek Aşınma” alanındaki mücadelesinde tel alaşımları konusunda yeni bir yaklaşım uygulayarak geliştirdiği güçlü bir silahı vardır. Dünyanın ilk NanoAlloy® formülü, mükemmel abrazyon ve erozyon direnci sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu başarı, 71 HRC’ye ulaşan genel sertlik değerlerine sahip, daha düşük maliyetli bir demir alaşımı kullanılarak elde edilmiştir.

Endüstride kanıtlanmış Püskürt ve Ergit alaşımları

Castolin Eutectic, 1980’li yıllarda kazan boruları için aşınmaya ve korozyona dirençli bir kaplama malzemesi olarak nikel-esaslı kendinden sulanıp, yayılan alaşımları bulan ve kullanıma arz eden ilk şirketlerden biriydi ve bu alaşımlar konusunda kaydadeğer bir isim yaptı ve deneyim kazandı. Şiddetli korozif ortamlar için yeni bir yüksek molibden ve yüksek silisyum içerikli alaşım geliştirildi ve patentini aldı. Bu çözüm, ergiyen kaplamaların difüzyon bağı ve gözeneksiz yapı gibi doğal özelliklerini, kaynak yöntemi ile uygulanan 625 alaşımına göre daha geliştirilmiş performansıyla birleştirmiştir. Atık yakma ortamlarının giderek artan talep ve gereksinimleri, yeni ürün ve malzemelerin geliştirilmesini teşvik etmektedir.

EuTronic® Ark Telleri

Önde gelen enerji şirketleriyle ve yüksek sıcaklıkta aşınmanın yaşandığı kuruluşlarla 1990’lı yılların başında gerçekleştirilen ürün geliştirme çalışmaları sonucunda, ark teli püskürtme yöntemi için, bir demir-esaslı yüksek sıcaklık kazan kaplama alaşımları ailesi geliştirilmiştir. Bugün, bu sağlam endüstriyel referanslar, yeni alaşımların geliştirilmesi için kullanılmakta ve uygulama ekipmanlarındaki iyileştirmelerle ve artan performans talepleriyle de desteklenmektedir.

HVOF

HVOF’nin özgün kalitesi ve özellikleri, kazan kaplaması açısından caziptir. Ark teli ve toz alaşımı geliştirme çalışmalarında edinilen deneyim, HVOF püskürtme için yeni bir Fe ve Ni alaşımı tozları nesli geliştirmek gayesiyle kullanılmaktadır.