İnovasyon

Biz, ortak projelerde müşterilerimiz ile son derece sıkı bir iş birliği içinde çalışmaktayız. Birlikte prozes şartlarını analiz eder ve makinaların hizmet ömrünü arttırmak amacı ileen ekonomik ve etkin çözümleri araştırırız. Tesisleriniz için tamir prosedürleri ve aşınmadan koruma önlemleri yanısıra yeni üretim prosesleri de geliştirmekteyiz.

Koruma, tamir ve birleştirme çözümlerindeki mükemmel ve engin tecrübemiz dünya çapında almış olduğumuz 100 den fazla patente dayanmaktadır.

Bizi arayınız

5 kıtada 100’ün üzerindeki ülkedeyiz

Yeni Malzemeler
Yeni Ürünler
Yeni Yöntemler
Vaka Çalışmaları

 

Başa gidiniz

Yeni malzemeler

Yeni malzemelerin yaratıcı teknolojiler yardımı ile geliştirilmesi

Araştırma ve Geliştirme’deki amacımız, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda cevap verebilmek üzere pazara yeni ve YARATICI ÇÖZÜMLER getirmektir. Geliştirmede esas konular aşınma mekanizmasının anlaşılması, malzemelerin ve en modern yöntemlerle kullanılan uygun mikro-yapıların geliştirilmesidir. Müşteriler ile her gün temas içinde bulunan teknik uzmanlarımız pratik problemlerin çözümlerine odaklanmıştır.

Ar-Ge merkezlerimiz Fransa, İrlanda, İtalya, Polonya, Avusturya, İsviçre, ABD, Kanada, Hindistan ve Brezilya’da bulunmaktadır. Bu modern Ar-Ge yapısı ve iletişim ağı dünyanın her yerindeki mükemmel araştırmacıların hizmet vermesi demektir. Sonuç olarak, araştırmacılarımız son yıllarda modern teknolojilerin yardımı ile Nano-alaşımlar, patentli manyetik olmayan kazan kaplama alaşımları gibi birçok yeni alaşımlar, PTA plazma üfleçleri, dokunmatik ekranlı kumanda cihazları, tam otomatik robotlar gibi cihaz ve ekipmanlar ve Terolink© uygulama programları gibi yöntemler geliştirmiştir.

Müşterilerimizin problem
ve isteklerine:

 • 700 kişilik teknik alt yapısı olan satış ekibi
 • 12 ülkedeki Ar-Ge bölümlerinde çeşitli projeler üzerinde çalışan 9’u doktor mühendis 30 kişiden oluşan çekirdek kadro
 • yılda 4-5 patent baş vurusu
 • ile cevap verilmektedir.

 

Üretimimizi inceleyiniz

Başa gidiniz

Yeni ürünler

Müşteriler ihtiyaçlarına göre özel çözümler

Yeni ürünler için tüm Castolin Eutectic talepleri ve fikirleri ya doğrudan müşterilerden gelmekte veya müşteriler ile yürütülen sıkı müşteri ilişkileri ve müşteri ihtiyaçlarının anlaşılmasının sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Çevre dostu ürünler isteyen müşteri sayısı günden güne artmakta ve müşteriler üretim maliyetlerini düşürmek için otomasyon kullanımını istemektedirler. Castolin Eutectic, son yıllarda bu talepler doğrultusunda çok sayıda yeni ürün geliştirmiştir. Ayrıca, üretim imkânlarımız, kalitemiz ve gelişen ürün çeşitliliğimiz için yatırım yapmaktayız. Bu anlayış, üretim tesislerini kapatan Avrupalı birçok rakibimizin anlayışından çok farklıdır.

 

Ürünlerimizi inceleyiniz

 


Başa gidiniz

Yeni yöntemler

Yöntem optimizasyonu

Bir aşınma veya birleştirme problemi çözümü sadece önemli ürünlerin mevcudiyetini değil aynı zamanda bu malzemelerin ve ekipmanların en uygun şekilde nasıl kullanılacağı konusunda engin bir tecrübe de gerektirir. Özel bir uygulamada başarı için yöntem parametrelerinin optimizasyonu da kritik bir önem taşır. Castolin Eutectic bu yöntemlerin derinlemesine anlaşılabilmesi için büyük yatırımlar yapmakta ve muhtelif yöntem etaplarını Yöntem Raporlarında belgelemektedir.

 

Uygulama uzmanlarımız:

 • Teknik ihtiyaçların, gerçek servis ömürlerinin bakım koşullarının, aşınma mekanizmasının ve sürtünme sistemlerinin detaylı analizini yaparak
 • 9000’den fazla uygulama içeren ve maliyet tasarrufuna odaklanmış özgün bilgi bankamız TeroLink® yardımı ile en iyi çözümü bulup ve geliştirerek
 • Demonstrasyon ve eğitimler ile
 • Tekrarlanabilir kalite ve başarıyı sağlamak amacı ile kaynak, lehim veya kaplama prosedürleri hakkındaki yöntem raporlarını hazırlayarak
 

Başa gidiniz

Vaka Çalışmaları

Teoriyi gerçeğe dönüştürmek…

Bir yaratıcı ürün, bir problemi daima tek başına çözemez. Pek çok olağanüstü gelişme ve buluş, “uygulama basamağı” eksik olduğu için laboratuar aşamasında kalmıştır. Castolin Eutectic’in pratik yaklaşımı, pek çok olanaksız çözümün gerçekleşmesine ve hayata geçirilmesine olanak sağlamıştır.

 • Nanoteknoloji
 • Hardbanding çözümleri
 • Püskürt & Ergit tekniği ile kazan tamiri
 • 2222- Döner Fırın Ring tamiri

Nanoteknoloji

Yaratıcı faaliyetlerimizden biri de nanoteknoloji alanındadır. Sıklıkla geleceğin itici gücü olarak tanıtılmasına rağmen, nanoteknoloji hâlâ çok pahalıdır ve esas olarak biyomedikal, elektronik, iletişim, vb. alanlarında kullanılmaktadır. Castolin Eutectic, bu laboratuar-ölçekli malzemeyi makul fiyatlı bir kaynak ürününe dönüştürmeyi başarmıştır ve geleneksel sanayi müşterileri, aşağıdakileri kapsayan bir NanoAlloy® ürün yelpazesi sayesinde bu yeni bilim dalından bugünden istifade edebileceklerini görerek şaşırmışlardır:

 • Kaynak ve lehimleme sarf malzemeleri
 • Aşınma plakaları
 • CastoTubes® ve
 • Tozlar.

Petrol & Gaz endüstrisi için Hardbanding çözümleri…

Her yıl, casing ve sondaj takımlarının birleşme yerlerinde meydana gelen aşırı aşınmalar, Petrol & Gaz endüstrisine milyonlara mal olmaktadır.

Bu giderek büyüyen probleme bizim cevabımız, OTW-12Ti alaşımını geliştirmek olmuştur. Bu alaşım, gövde kullanım kolaylığı özelliklerini de korumaya devam ederken, açık delik sondaj durumlarında gereken optimum hardbanding aşınma direncini sağlayacak şekilde formüle edilmiştir.

OTW-12Ti, özel olarak hardbanding sondaj takımları ekyeri uygulamaları için geliştirilmiş bir gaz korumalı metal-özlü kaynak telidir. Bu ürünün diğer ark özellikleri:

 • ısı girdisinin daha düşük olmasını,
 • seyrelmenin azalmasını,
 • yüzeye daha iyi tutunmayı,
 • ısıdan etkilenmiş bölgenin daha dar olmasını ve
 • oyulmanın en az düzeyde kalmasını sağlamasıdır.

Kazan tamiri için kendisini kanıtlamış Püskürt & Ergit alaşımları

Castolin Eutectic, 1980’li yıllarda kazan boruları için aşınmaya ve korozyona dirençli bir kaplama malzemesi olarak nikel-esaslı kendinden sulanıp, yayılan alaşımları bulan ve kullanıma sunan ilk firmalardan biriydi ve bu alaşımlar konusunda kaydadeğer bir isim yaptı ve deneyim kazandı.

Şiddetli korozif ortamlar için yeni bir yüksek molibden ve yüksek silisyum içerikli alaşım geliştirildi ve patentini aldı.

Bu çözüm, ergiyen kaplamaların difüzyon bağı ve gözeneksiz yapı gibi doğal özelliklerini, kaynak yöntemi ile uygulanan 625 alaşımına göre daha geliştirilmiş performansıyla birleştirmektedir.

2222- Döner Fırın Ring tamiri

Çimento ve diğer üretim endüstrilerinde fırın ringi, bir döner fırını destekleyen kritik öneme sahip bir parçadır. Çatlarsa, fabrika durur. Bu parçanın ölçülerinden ve çeliğinin cinsinden dolayı yerinde tamir edilmesinin fiilen imkânsız olduğu düşünülmekteydi. Castolin Eutectic, XuperNucleoTec 2222 isimli bir efsane alaşım ve tamirden sonra parçanın güvenilirliğini daha da artıran bir prosedür geliştirmiştir.