Aşınma & Tesis Araştırmaları

İşletmenizdeki muhtemel maliyet tasarrufu tasarısı

 

Belirli problemlere en iyi çözümleri bulmak ve geliştirmek amacıyla derinlemesine tesis araştırmaları yapıyoruz. Bu tam saha araştırması, durumu tüm yönleriyle analiz etmek ve bir problem çözme stratejisi geliştirmek amacıyla tesis mühendisleriyle birlikte uygulanmaktadır.

Hem aşınmayı önlemek ve tamir etmek için uygulanacak prosedürü kademe kademe tanımlayan detaylı yöntem açıklamaları hem de potansiyel maliyet tasarrufu tahminleri hazırlanmıştır. Bu çalışmalar, prozesin kalite kontrolünü ve tekrarlanabilir olmasını sağlamakta ve böylece, “en iyi uygulamayı” detaylı bir şekilde açıklamaktadır.

 

Bir Aşınma & Tesis Araştırması için bizimle temas ediniz

Endüstride, teçhizatın atıl kalmasına, üretim kaybına, verimlilik düşüşüne, bakım işlerine ve yedek parçalara gereksinim duyulmasına sebep olan temel endişe kaynakları, aşınmanın beş ana nedeni olan Sürtünme, Abrazyon, Erozyon, Korozyon ve Darbedir. Genellikle, arızalanan bir parçayı söküp çıkartmak için ekipmanı sökmenin maliyeti, parçanın kendisinin maliyetinden daha yüksek olmaktadır. Parçayı yerinde tamir etmek daha çok maliyet-etkin bir çözümdür ve doğru tamir edildiğinde veya kaplandığında bu parça orijinal durumuna göre daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü olacaktır. Castolin Eutectic’in benimsediği yaklaşım, hem mekanik özellik gereklerini karşılayan hem de aynı zamanda zor ortam koşullarına karşı etkili bir bariyer sağlayan alternatif teknolojiler (lehimleme, kaplama, kaynaklama veya aşınma plakası) ve uygun sarf malzemelerinden istifade etmektir.

 

Sürtünme
Abrazyon
Erozyon
Korozyon
Darbe
Aşınma Testi Makinesi

 

Başa gidiniz

Sürtünme / Tutunma

Ana malzeme ile eş çalışan malzeme, farklı metalürjik yapılara ve eşleştirilmiş metaller belirli özelliklere sahip olduklarında, örneğin yatakların imalatında, sürtünme aşınması direnci artar. Sürtünmenin sebep olduğu problemlere karşı, müşterilerimizle tek tek ilgileniyor ve çalışıyoruz ve onların tespit ettiğimiz özel gereksinimlerini karşılama amacına yönelik çözümler tasarlıyoruz.

 

Uzmanına sorunuz
 

Başa gidiniz

Abrazyon

Abrazyon, aşınmanın en yaygın biçimidir ve abrasyonla aşınmış karakteristik yüzeyler parlatılmış yüzeylerden derin yivli yüzeylere veya yontulmuş yüzeylere kadar çeşitlilik arz etmektedir. Abrazyona dirençli kaplamalar normalde düz kaplamalardır ve küçük sert partiküllerin yerleştirildiği homojen sertlikteki bir matrise sahiptirler. Abrazyonun sebep olduğu problemlere karşı da, müşterilerimizle tek tek ilgileniyor ve çalışıyoruz ve onların tespit ettiğimiz özel gereksinimlerini gidermek amacına yönelik çözümler tasarlıyoruz.

 

Uzmanına sorunuz
 

Başa gidiniz

Erozyon

Sıvı veya gaz ortamların akımı içindeki sert partiküller bir yüzeye orta ilâ yüksek hızlarda çarptıklarında, erozyon meydana gelir. Erozyon hızı; partikülün hızı, boyutu, sertliği ve şeklinden, vb. ve partikülün çarpma açısından etkilenir. Castolin Eutectic, soruna yol açan erozif elementleri doğru tespit etmek ve tanımlamak suretiyle etkin çözümler sunar. Bu problemlere karşı da, müşterilerimizle tek tek ilgileniyor ve çalışıyoruz ve onların tespit ettiğimiz özel gereksinimlerini gidermek amacına yönelik çözümler tasarlıyoruz.

 

Uzmanına sorunuz
 

Başa gidiniz

 

Korozyon

Korozyon normalde bir kimyasal saldırıdır ve korozyon hızını etkileyen sıcaklık, basınç, kimyasal bileşim, aşınmanın varlığı, vb. gibi pek çok faktör vardır. Korozyonun sebep olduğu problemlere karşı da, müşterilerimizle tek tek ilgileniyor ve çalışıyoruz ve onların tespit ettiğimiz özel gereksinimlerini gidermek amacına yönelik çözümler tasarlıyoruz.

 

Uzmanına sorunuz
 

Başa gidiniz

Darbe

Darbe aşınması, iki katı cismin son derece kısa bir zaman içerisinde birbirleriyle etkileştikleri bir kısa kayma hareketidir. Yüz yılı aşkın bir süre önce, önleyici bakım kaplama programlarının önemli makina parçalarının ömrünü %500’e kadar uzatabildiğini kanıtlamış bulunuyoruz. Temel kritik aşınma problemlerini tespit etmek ve tanımlamak için gerekli bilgi birikimi (“know-how”) ve bu sorunları aşmak için gerekli demonstrasyon (“show how”) sadece Castolin Eutectic’de vardır ve bu bilgiler, fabrikanızın verimliliğini ve dolayısıyla kârınızı büyük oranda artırır.

 

Uzmanına sorunuz
 

Başa gidiniz

Aşınma Testi Makinemiz

Kimyasal bileşim, prozes ve uygulama arasındaki karmaşık ilişkiyi hassas ve doğru ölçmek ve anlamak için tekniğin ulaştığı en üst seviyede test makinelerine ve teçhizatına sahip olmak şarttır. Elektron mikroskoplarıyla ve aşınma test teçhizatıyla donatılmış tam donanımlı laboratuarlarımıza ek olarak, çeşitli farklı Teknik Üniversitelerden test ve modelleme alanlarında dünya çapında tanınmış uzmanlarla çalışıyoruz.

 

Uzmanına sorunuz