Castolın Eutectıc PowerGen Vyana fuarında

Tags: Olay

Enerji üretimi sektöründe, özellikle kömürlü termik santrallardaki aşınma sonucu ortaya çıkan malzeme kaybına karşı geliştirip, uyguladığı koruyucu ve önleyici bakım faaliyetleri  ile dünya çapında bir adı olan CASTOLIN EUTECTIC her sene olduğu gibi bu sene de POWER-GEN fuarında siz değerli sektör mensupları ile birlikte idi.


4-6 Haziran 2013 tarihleri arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’daki fuar merkezinde 21. si gerçekleşen fuarda CASTOLIN EUTECTIC konularında uzman bir ekip ile yer almıştır.
Ekip üyelerinden, Castolin Avusturya’dan Müh. Martin Trenk, toz kömürlü termik santralar yanı sıra çimento ve mineral malzeme üretim sektörlerinde de yoğun olarak kullanılan ve VRM (Vertical Rolling Mills) olarak adlandırılan dik değirmenlerin bakımı için oluşturulan grubun yöneticisidir ve konusunda uzmandır.


Bizi arayınız

Diğer iki ekip üyesi, kömür veya atık yakılan buhar üretim kazanlarındaki aşınma problemleri ile mücadele için oluşturulan çalışma grubunun yöneticisi Castolin Çek Cumhuriyeti’nden Müh. David Braha ile Castolin Fransa’dan Bay Didier Mattiuzzi ise kazanlarda yapılan kaplama uygulama sahasında uzmanlık sahibidir.


Ekibin dördüncü elemanı, Castolin Türkiye’den Dr.Müh. Bahadır Gülbahar ise kaynak uzmanı olup, ülkemizdeki devrede veya proje –inşaat sürecinde olan kömürlü termik santrallarda önleyici-koruyucu bakım ve tamir-bakım faaliyetleri konusunda proje geliştirme sorumlusu olarak görev yapmaktadır.


Fuar süresince Dr.Müh. Bahadır Gülbahar, Türkiye’den gelen konu ile ilgili teknik ve ticari düzeydeki uzman kişiler ve ayrıca yurt dışı firmaların Türkiye sorumluları ile ülkemizdeki gerek toz kömürlü, gerek akışkan yataklı kazanlı termik santralarda ve buhar üretim  tesislerinde Castolin Eutectic olarak ön gördüğümüz önleyici-koruyucu ve düzeltici bakım faaliyetleri konusunda görüşmeler yapmıştır.

Tags: 
Olay