Teknolojilerimiz

Sizlere en iyi şekilde hizmet için teknolojilerimiz


Kaynak teknolojileri
Kaplama teknolojileri
Lehimleme teknolojileri

Kaynak teknolojileri

Kaplama teknolojileri

Lehimleme teknolojileri

Aşınma Plakaları & CastoTubes®

Parçalarınızı tamir etmek, ölçüsüne getirmek zırhlamak için kendine ait avantajları ve kısıtları ile çeşitli yollar vardır. Bir çok müşteri için en uygun yöntemin seçimi oldukça zordur, zaman alır ve riskler ile doludur. En uygun yöntem bilinse dahi bunu kendinizin uygulaması genellikle mümkün olmamaktadır. Sınırlamalar genellikle, ya kaynak becerileri veya içerideki temin edilebilir ekipman yatırımları açısından söz konusu olmaktadır. Tam techizatlı Castolin Services atölyelerimiz için böyle sınırlamalar söz konusu değildir! Her iş için biz en uygun teknik çözümü ön görülen ekonomik açıdan seçebilecek durumdayız.

 

 

 

Başa gidiniz

Kaynak teknolojileri

 

 • Örtülü elektrod ile kaynak
 • MIG/MAG kaynağı
 • Açık ark kaynağı
 • TIG kaynağı
 • PTA kaynağı
 • Plazma kesme

 

Uzmanına sorun

Biz yardım için buradayız, hemen sorunuz!

Örtülü elektrod ile kaynak yöntemi

Bir örtülü elektrod ile iş parçası arasında elektrik arkı tutuşturulduğunda hem çekirdek çubuğu hem de iş parçası yüzeyi bir kaynak banyosu şeklinde ergir. Çubuğun üzerindeki örtü de ergiyerek kaynak banyosunu etrafındaki havadan koruyan gaz ve cüruf halne geçer. Cüruf banyo üzerinde soğuyarak katılaşır ve bir sonraki pasoya başlamadan önce veya kaynak dikişi bittiğinde çekiçlenerek uzaklaştırılmalıdır. Castolin endüstride zırhlama, tamir ve birleştirme uygulamaları için son teknolojiyi haiz üstün kaliteli tam seri örtülü elektrod kaynak makinaları ile desteklenen düşük ısı girdili özel alaşımlı EutecTrode® elektrodlarını geliştirmiştir.

Koruyucu gaz altında (gazaltı) yarı otomatik kaynak (EnDOtec® ve CastoMag®)

MIG kaynağı da metal bir elektrod ile iş parçası arasında oluşan bir arkın ürettiği ısı ile yapılan örtülü elektrod kaynağına benzemektedir. Elektrod bir dikiş formunda ergir. Temel fark ise tel elektrod daha küçük çaplıdır, bir makaradan beslenir ve harici bir koruyucu gaz sevki gereklidir. Tel sürekli beslendiğinden yöntem bir yarı otomatik kaynak olarak sınıflandırılır. Darbe modu, eşik akımı değeri altındaki düşük akım şiddetlerinde arkın kısa devre olmasını ve sıçramayı önlemek için arkın kararlılığını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Metal transferi akım darbelerinin uygulanması ile sağlanır, her darbe bir damlanın kopması için yeterli kuvveti haizdir. Castolin son teknolojiyi haiz üstün kaliteli tam seri MIG/MAG kaynak makinaları ile desteklenen endüstride zırhlama, tamir ve birleştirme uygulamaları için özel alaşımlı özel EnDOtec® (özlü tel) ve CastoMag® (masif tel) alaşımlarını geliştirmiştir.

Gaz korumasız yarı otomatik kaynak (TeroMatec®)

Açık ark sürekli elektrod özel alaşımdan bir dış zarftan, öz ise yüksek yoğunluklu sıkıştırılmış mikro elementlerden oluşmaktadır. Mühendislik çalışması, gerek her tip aşınmaya dayanıklı kaplamalar, gerek ise birleştirme için yüksek kaynak hızında yüksek kaliteli kaynak metali elde etmeye olanak vermektedir. Bu teknoloji ile farklı formülasyonda çeşitli alaşımlar üretilebilir. Castolin endüstriyel zırhlama, tamir ve birleştirme uygulamaları için düşük ısı girdili elektrod alaşımı yelpazesinden özel kendinden korumalı TeroMatec® özlü telini TeroMatec 400 tel besleme cihazını geliştirmiştir.

TIG kaynağı (CastoTig®)

TIG yönteminde ark ucu sivriltilmiş bir Tungsten elektrod ile iş parçası arasında, Argon veya Helyum asal gaz atmosferi altında oluşmuştur. Sivri uçlu elektrod tarafından sağlanan küçük yoğun ark yüksek kaliteli ve hassas kaynak için idealdir. Tungsten elektrod kaynak sırasında tüketilmediği için ak ısısı ana metali ve gerektiği takdirde kaynak banyosuna ilave edilen ayrı bir ilave metali ergitir. Castolin son teknolojiyi haiz üstün kaliteli tam seri TIG kaynak makinaları ile desteklenen endüstride zırhlama, tamir ve birleştirme uygulamaları için CastoTig® özel alaşımlı özel alaşımlarını geliştirmiştir.

PTA plazma arkı kaynağı (GAP)

Ana metalle asgari seviyede karışma (dilüsyon), kolay otomatizasyon, kaynak dikişinde basit kontrol olanağı sizin için yüksek kalite ve geniş bir alaşım yelpazesinde aşınmaya dayanıklı kaplama demektir. Mükemmel üretim serileri mevcuttur. PTA yönteminde, ısıya dayanıklı anot tarafından zorlanan plazma gazı odaklanması ile ark yoğunluğunda, enerji ve sıcaklıkta önemli bir artış olur. Mikro atomize toz veya soğuk tel şeklindeki kaynak sarf malzemesi, bir koruyucu gazın kaynak banyosunu atmosfer gazlarından koruyan plazma ark sütununa taşınır. Castolin GAP için özel tozlar geliştirmiştir.

Plazma kesme yöntemi

Plazma kesme her zaman oksi-gaz yöntemine alternatif bir kesme yöntemi olarak görülmektedir. İki yöntem arasındaki en önemli fark, oksi-gaz yönteminde metalin oksitlenmesi sonucu oluşan ekzotermik reaksiyon ısısının metali ergiterek, buna karşılık plazma yönteminde ise arkta oluşan ısının metali ergiterek kesmesidir. Yüksek sıcaklık oksitleri oluşturan paslanmaz çelikler gibi metallerin kesilmesinde oksitleme yapmaksızın metali ergiterek kesme kabiliyeti önemlidir. Plazma ince ve kalın malzemelerin kesilmesinde önemlidir. El üfleçleri ile 48 mm kalınlığa kadar çelikler kesilirken bilgisayar kontrollu güçlü üfleçler 300 mm kalınlığa kadar çelikleri delebilir ve kesebilir. Castolin, en yeni teknoloji ile AirJet olarak adlandırdığı yüksek kaliteli bir Plazma Kesme Cihazı serisi geliştirmiştir.

 

Başa gidiniz

Kaplama teknolojileri

 

 • Termal püskürtme tozları
 • Arklı tel püskürtme
 • Ardışık ergitmeli termal püskürtme
 • HVOF
 • Polimer kaplamalar

 

Uzmanına sorun

Biz yardım için buradayız, hemen sorunuz!

Termal püskürtme tozları (Rototec ve CastoDyn)

Asgari ısı girdisi, ana metale güçlü bir tutunma sağlayan ve geniş bir alaşım yelpazesi bir çok aşınma probleminde uygun maliyetli çözümler demektir.

Arklı tel püskürtme (EuTronic Arc)

Özlü veya masif iki telle elektrik ark ergitme tekniğini kullanarak yüksek püskürtme hızlarına ulaşmak yüksek alaşım kaliteli kaplamaları uygun fiyatlar ile elde etmek demektir. Büyük yüzeyler için sahada püskürtme mümkündür.

Ardışık ergitmeli termal püskürtme (Eutalloy)

Ardışık ergitme gerçek metalurjik birleşme ve gözeneksiz bir kaplama verir. Bu da, en uygun kaplama kalitesi, ağır abrazyon korozyon ve oksidasyon için mükemmel bir aşınma dayanımı demektir.

HVOF toz püskürtme

En yüksek mekanik tutunma için ses üstü partikül hızlarında soğuk püskürtme, çeşitli malzemeleri ve ince tabakalar halinde uygulanabilen özel karbürleri endüstriyel fiyatlarla havacılık kalitesindeki kaplamalar olarak elde etmek demektir.

Polimer kaplamalar (MeCaTec)

Oda sıcaklığında uygulanan iki bileşenli ürünler parçalarda ısıl çarpılmanın söz konusu olmadığı, hızlı ve kolay yöntemler demektir. Kaynak yapılamayan ve/veya karmaşık şekilli parçalar için koruma demektir.

 

Başa gidiniz

Lehimleme teknolojileri

 

 • Zırhlama
 • Dekapanlar
 • Halkalar ve şeritler
 • Kaplı çubuklar
 • Pastalar
 • Neden lehimleme?

 

Uzmanına sorun

Biz yardım için buradayız, hemen sorunuz!

Zırhlama (TeroCote® lehimi)

Çeşitli alaşımları ve kompozit malzemeleri kolaylıkla temin edilebilen oksi-gaz cihazı ile dolguda kullanmak, ana malzemeye nüfuz etmeden en uygun metalurjik bağ ile en yüksek abrazyon dayanımlı kaplamaları elde etmek demektir.

Dekapanlar

Dekapanlar, birleştirilecek metal parçaların yüzeylerindeki metal oksitleri gidermek üzere dikkatle hazırlanmış kimyasal ürünlerdir. Bu giderme veya temizleme işlemi lehimleme operasyonunda kullanılır. Uygulama, ana metal ve lehim malzemesi için en uygun dekapanın seçimi başarılı bir lehim operasyonu için şarttır.

Halkalar ve şeritler

Geniş ürün yelpazemiz, orjinal parça imalatı ve bakım işlerindeki tüm ihtiyaçları sağlayan çeşitli halkalar, şeritler, teller, çubuklar, pastalar ve özel yarı mamül tarzı ürünlerden oluşan ilave metalleri içermektedir.

Kaplı çubuklar

Castolin Eutectic’te her uygulamanın özgün ve özel koşulları olduğu bilincindeyiz. Bundan dolayı müşterilerimizin isteklerini karşılayabilmek için çeşitli tipte kaplı çubuklar geliştirdik ve ürettik. Bir çok rakibimizin aksine Castolin, tüm çubuklar için tek bir üniversal dekapan kullanmaz, her çubuk dolgu yapılacak ana metal alaşımının gerektirdiği tipte bir dekapan ile kaplanır. Ayrıca, her alaşım kaynakçıya hangi alaşımı/rengi kullanacağı konusunda yardımcı olan özel bir dekapan kaplama rengini haizdir.

Pastalar

Lehim pastaları otomatize edilmiş işlemler için en uygun seçimdir. Castolin Eutectic pastaları rakiplerinden sahip olduğu Maksimum pasta stabilitesi:

 • Uygun hale getirilmiş dağıtılabilme karakteristiği
 • Su ile kolayca temizlenebilmesi (el, takımlar)
 • En az duman üretme (fırında lehim)
 • Bağlayıcının lehim işlemini etkilememesi
 • Maksimum kapilaritesi
 • Metal tozunun en yüksek kalitesi
 • Dekapan kalıntılarının kolayca temizlenmesi özellikleri ile ayırt edilir.

 • Neden lehimleme?

  Lehimleme yaklaşık 1000 yıldan beri vardır. Lehim birleştirmeleri tesisatçılıkta, ısıtma-klima gereçlerinde, elektronikte ve diğer bir çok uygulamada oldukça uzun bir süredir kullanılmaktadır. Bir lehim birleştirmesinin parçanın ömrü boyunca devam ettiği ispat edilmiştir. Plastik gibi diğer malzemeler bile aynı iddiayı yapacak kadar uzun ömürlü değildir. Ayrıca, bu işi ilk defada doğru yapamamış iseniz, lehim tekniğinde birleştirmeyi tekrar ısıtıp, parçayı elemanlarına ayırmadan veya parçayı komple elemanlarına ayırıp, tamir edebilirsiniz. Lehim yaptığınızda pazardaki en güvenilir birleştirme çözümünü kullandığınıza tereddüt etmeden inanabilirsiniz.

  Lehimleme yüksek mukavemetli birleştirmeler sağlar

  Uygun bir birleştirme geometrisi ve doğru bir lehim malzemesi seçimi ile lehim bağlantıları birleştirilen ana malzemelerin kendisinden daha dayanıklı olacaktır. Gerçek: karbür takımlar genellikle hatalı kullanılan takımlardan bazılarıdır ve yüksek itme, çekme ve darbe etkilerine dayanmak zorundadır, ve bir çok karbür takım lehimleme yönteminde karbür ucu yerinde tutmak konusunda güven vermelidir.

  Estetik

  Lehimin, özellikle gümüş lehiminin mükemmel kapilaritesi birleştirmeleri ve lehim bağlantılarını nerede ise görünmez hale getirir. Bu özellik de parçaların görünüşünün önemli olduğu her uygulamada lehim kullanılma sebebidir: örneğin kuyumculuk, mücevheratçılık, müzik aletleri, gözlük endüstrisi, avize imalatı, metal heykel imalatı, havacılık, sıhhi tesisat ve armatür imalatı v.b.

  Güvenlik

  Sadece lehim tekniği, yanabilir gaz veya tıbbi gaz tesisatları gibi kritik uygulamalarda hatasız ve kaçaksız birleştirmeleri temin edebilir. Bundan dolayı standartlar böyle kritik tesisatlarda lehim tekniğini talep etmektedir.

  Lehimleme sıhhidir

  Plastik boruların ve bağlantılarının Legionella olarak adlandırılan milyonlarca bakteriyi barındırdığını ve bu bakterinin Lejyoner ateşi/hastalığının nedeni olduğunu biliyor muydunuz? Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophilia bakterisinin bulunduğu su damlacıklarının teneffüs edilmesi sonucu oluşan zatürrenin bilinmeyen ve ciddi bir şeklidir. Denemeler, sizin ve aileniz için daha çok güven demek olan lehimleme tekniği ile birleştirilmiş bakır boruların bu bakteriyi daha az barındırdığını göstermiştir.

  Lehim tekniği farklı metal ve malzemelerde uygulanabilir

  Lehim malzemeleri ve yöntemleri ile pratik olarak tüm metaller diğerleri ile birleştirilebilir. Hatta, cam ve seramikler gibi ametaller dahi lehim yöntemi ile birleştirilebilir. Farklı malzemelerin birleştirilmesini, yeni bir ürünün tasarımı, geliştirilmesi ve üretilmesi sağlar. Al-Cu birleştirme çözümleri talep eden çok sayıda müşterimiz var. Bu 190 ve 192 gibi çok sayda Castolin ürünü ile kolayca yapılabilir.

  Lehimleme düşük maliyetli tamirler ve yüksek miktarlı üretim için kullanılabilir

  Lehimleme, ekipman olarak oldukça düşük bir yatırım gerektiren düşük maliyetli bir yöntemdir. Günümüzde yaklaşık 20 Euro’luk bir yatırım ile lehimleme işine başlayabilirsiniz. Lehimleme, lehim pastalarının, halkalarının ve tellerinin otomasyonla kullanımı ile yüksek miktarlı üretimler için mükemmel bir çözümdür. Bir çok uygulamada lehim bağlantılarının maliyeti 0,05 Euro’dan daha düşüktür. Alternatif çözümler ile kıyaslandığında lehimleme sadece mekanik olarak değil, maddi anlamda da daha iyidir.

  Lehimleme kolaydır

  Castolin Eutectic senede 1000 kişiyi lehimin nasıl yapılacağı konusunda eğitmektedir. Temel lehim operasyonları konusunda bir kişinin eğitilmesi prensip olarak bir saatten daha kısa sürmektedir. Lehimleme kolaylığı şirketlere üretimlerinde esnek olma olanağı verdiği halde lehimciler bulmada bazı problemler çıkarabilir. Castolin Eutectic’in ürün yelpazesi, lehimci tarafından olabilecek bir çok hatayı önleyebilecek ürünlerin geliştirilmesi ile lehimi kolaylaştırır.
   

  Başa gidiniz

  Aşınma Plakaları & CastoTubes®

   

  • Kaynaklı Aşınma Plakaları
  • Toz Aşınma Plakaları
  • CastoTubes®

   

  Uzmanına sorun

  Biz yardım için buradayız, hemen sorunuz!

  Kaynaklı Aşınma Plakaları

  Aşınmaya karşı koruma ve kaynak alanında 100 yılı aşkın bir deneyime sahip bulunan Castolin Eutectic, ana malzemeler, boyutlar, kaplama alaşımları ve uygulanan kaynak yöntemleri açısından bugün dünya pazarlarında mevcut bulunan en geniş aşınma plakaları ürün yelpazesinin imalatçısıdır. Açık arkla uygulanan Krom Karbürce zengin basit kaplamalardan, bir vakum fırınında veya Plazma Transfer Arkıyla ergitilen Tungsten Karbürler ilaveli kompleks NiCrBSi tozlara kadar zengin ve geniş bir ürün yelpazesi geliştirmiş bulunmaktayız.

  Toz Aşınma Plakaları

  CDP® Toz Aşınma Plakaları, kolay kaynaklanabilen bir çelik plakanın fırında bir metal toz alaşımının koruyucu atmosfer altında ergitilerek kaplanması tekniği ile üretilir. Bu ürünlerin temel avantajı, sadece birkaç milimetre kalınlığında kaplamayla bile azami korumayı sağlayan %100 dilüsyonsuz bir kaplama elde edilmesidir. Hafiftir ve bu sayede kullanımı kolaydır. Kolay şekillendirilir ve bu sayede, küçük büküm yarıçaplarına da uygundur.

  CastoTubes®

  Bunlar, TeroMatec 4666 alaşımıyla içten aşınma yüzü dolgu kaynağı yapılmış alaşımsız karbon çeliği borulardır ve bu sayede, bizim tanınmış 4666 CastoDur Diamond Plates® ürünümüzün olağanüstü aşınma direncine sahiptirler. Ayrıca, plakaların borulara dönüştürülmesi için gereken pahalı kıvırma işlemini ortadan kaldıran dikişsiz borudan küçük çaplı CastoTubes® ürünü, pek çok avantaj sağlar:

 • Son derece maliyet etkindir
 • Doğrusal kaynak ek yerleri yoktur
 • İstisnai bir aşınma direncine sahiptir
 • Ovalitesi yoktur, tamamen yuvarlak kesitlidir
 • Spiral kaynaklama, distorsiyonu asgariye indirir
 • Hafif olması, kullanım ve taşıma kolaylığı sağlar
 • Kaynaklama yoluyla veya mekanik yöntemlerle birleştirilmesi kolaydır

 • Powder HVOF spraying

  Cold spray process at supersonic particle speeds for maximum mechanical bonding means aeronautic quality coatings available at industrial prices, variety of materials and superhead carbides can be applied in thin layers.

  Polymer coatings (MeCaTec)

  Two-component products applied at ambient temperature means no thermal distortion of parts, very rapid and easy procedures. Protection for unweldable parts and/or complex geometry.