OEM Uzman Birleştirme

Büyük ölçekli endüstriyel üretimde aranan nitelikler, kompleks parçaların hızla ve güvenilir bir şekilde birleştirilmesine imkan veren, yüksek kaliteli, kullanılması kolay, düşük erime sıcaklığına sahip alaşımların kullanılmasıdır. Çeşitli farklı sektörlerden Orijinal Ekipman İmalatçılarına (OEM) mal tedarik eden önemli bir tedarikçi olarak biz, lehimleme, kaynak ve termal püskürtme yollarıyla mevcut en geniş metalürjik birleştirme teknolojileri seçeneğini sunuyoruz. Koşul ve gereksinimlere uyarlanmış çözüm yaklaşımımızla birlikte bu gücümüz, geniş imalatçı yelpazesinin istediği ürün tasarımı ve maliyet hedeflerine ulaşmalarına olanak sağlamaktadır.

Bizi arayınız

5 kıtada 100’ün üzerindeki ülkedeyiz.

Uzman birleştirme
Dökme Demir/Çelik
Farklı Metaller
 

Başa gidiniz

Uzman Birleştirme

En geniş metalürjik birleştirme teknolojileri seçimi

1906 yılında piyasaya arz edilen ilk Castolin Eutectic ürünü, dökme demirin düşük sıcaklıklarda lehimleme yoluyla ilk kez güvenilir bir şekilde tamir edilmesine olanak sağladığından gerçek bir teknik devrim olmuştu. Bugün, Castolin Eutectic, lehimleme, kaynak ve ısıl püskürtme teknikleri ile en geniş metalürjik birleştirme teknolojileri seçimini sunmaktadır.

Kullanılması kolay, düşük sıcaklıklarda ergiyen alaşımlarımız, büyük parçaların sahada hızla ve güvenilir bir şekilde tamir edilmesine olanak sağlamaktadır ve/veya farklı kompleks alaşımlı yapılar, hem ürün tasarımı hem de maliyet hedeflerine ulaşılmasını sağlamaktadır.

 

Uzmanına sorunuz

 


Başa gidiniz

Dökme Demir/Çelik

Büyük maliyet tasarrufları sağlamak

1906 yılındaki açılış ürünümüz, dökme demirin ilk kez güvenilir bir şekilde tamir edilmesiydi. Castolin Eutectic, bugün de, masif yapılarda zor tamir işlerine gerek duyulduğunda başvurulması gereken uzman olarak tanınmakta ve kabul edilmektedir.

Örneğin çimento sanayiinde, yüksek sıcaklıklarda devamlı yüksek temas basıncı, dökme çelikten imal edilmiş döner fırın ringinde yorgunluğa ve çatlamaya sebep olur ve bu da, çimento üretiminin zamanla tamamen durmasına yol açar. Bu tip tamirleri, tüm dünyada, fırını sökmeye gerek olmadan, yenisiyle değiştirme maliyetinin sadece bir kısmıyla yapıyoruz ve fabrikanın pahalı uzun duruşlar yapmasını önleyerek büyük maliyet tasarrufu sağlıyoruz.


Başa gidiniz

Farklı metallerin birleştirilmesinde uzman

En geniş metalürjik birleştirme teknolojileri seçimi

Bugüne kadar, mühendislikteki teknolojik devrimlerin çoğu, kendilerine özgü özelliklere sahip farklı malzemelerin akıllı bir şekilde bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın başarısı, bu malzemelerin maliyet-etkin ve güvenilir bir tarzda başarıyla birleştirilmelerine bağlıdır. Benzer metallerde bile, malzemelerin genleşme katsayıları, ergime sıcaklıkları, vb. farkları bu hedefe ulaşmayı metalürjik olarak güçleştirmektedir. Tel ve toz formunda tam bir metal alaşımları yelpazesine ve bu alaşımları kullanarak lehimleme, kaynak, ısıl püskürtme yapan ekipmanlarına sahip olan Castolin Eutectic, mevcut en geniş metalürjik birleştirme teknolojileri seçimini sunmaktadır. Bu sayede, bugün bizim ürünlerimizle ve deneyime dayanan bilgi birikimimizle bakırı çeliğe, alüminyuma, takım çeliğine ve dökme demire birleştirebilirsiniz. Yaratıcı olunuz!

 

Uzmanına sorunuz