เทคโนโลยีของเรา

เทคโนโลยีที่ดีที่สุดของเราเพื่อให้บริการท่าน


เทคโนโลยีการเชื่อม
เทคโนโลยีการเคลือบผิว
Wearplates & CastoTubes®

ทคโนโลยีเชื่อม

เทคโนโลยีเคลือบ

Wearplates & CastoTubes®

มีวิธีการมากมายในการซ่อมแซม การสร้างใหม่ และการป้องกันการสึกกร่อนต่ออุปกรณ์ของทาน แต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน สำหรับลูกค้าหลายๆท่าน การเลือกกระบวนการที่เหมาะสมที่สุดนั้นเป็นเรื่องยาก เปลืองเวลา และเต็มไปด้วยความเสี่ยง แม้กระทั้งเมื่อวิธีการที่เหมาะสมนั้นเป็นที่รู้จัก ก็มักจะไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ข้อจำกัดมักเกิดขึ้นทั้งจากความชำนาญในการเชื่อม หรือการลงทุนในเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน โรงงานให้บริการแคสโทลิน®ของเรามีอุปกรณ์ครบครัน จึงไม่มีข้อจำกัด! และในทุกงาน เราสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ข้อจำกัดทางเศรษฐศาสตร์ที่มี.

 

กลับไปที่ข้างบน

ทคโนโลยีเชื่อม

 

 • การเชื่อมMMA
 • การเชื่อมMIG/MAG
 • การเชื่อมอาร์กแบบเปิด
 • การเชื่อมTIG
 • การเชื่อมPTA
 • การตัดพลาสมา

 

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ

เราอยู่ที่นี่เพื่อให้ความช่วยเหลือ แค่เพียงสอบถามเข้ามา!

กระบวนการ MMA (การอาร์คโลหะด้วยมือ)

เมื่ออาร์คติดอยู่ระหว่างฟลักซ์เคลือบอิเล็คโทรดกับชิ้นงาน ทั้งแกนลวด และพื้นชิ้นงานจะหลอมละลายและเกิดเป็นบ่อหลอม การหลอมละลายอย่างต่อเนื่องของฟลักซ์ที่เคลือบอยู่บนแท่งจะทำให้เกิดแก๊ส และเศษแร่ซึ่งช่วยป้องกันบ่อหลอมจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ เศษแร่จะกลายเป็นของแข็ง และเย็นลง และจะต้องถูกเคาะออกจากแนวเชื่อมเมื่อทำการเชื่อมเสร็จแล้ว (หรือก่อนการเชื่อมครั้งต่อไป) แคสโทลินได้พัฒนาโลหะผสมชนิดพิเศษ ยูเทคโทรด® ที่มีการใช้อิเล็คโทรดความร้อนต่ำสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันการสึกกร่อน การซ่อมบำรุง และการเชื่อม โดยอาศัยอุปกรณ์เชื่อม MMA ที่มีคุณภาพสูงบนเทคโนโลยีล่าสุด.

การเชื่อมกึ่งอัตโนมัติด้วยแก๊สป้องกัน (EnDOtec® และ CastoMag®)

MIG มีลักษณะคล้ายกับ MMA ในส่วนที่ความร้อนถูกสร้างขึ้นมาจากการสร้างอาร์คระหว่างอิเล็คโทรดโลหะและชิ้นงาน อิเล็คโทรดจะหลอมละลายและสร้างแนวเชื่อม จุดต่างหลักคืออิเล็คโทรดโลหะมีลวดป้อนจากม้วนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า และมีตัวจ่ายแก๊สป้องกันจากภายนอกหากมีความจำเป็น จากการที่ลวดถูกป้อนอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนนี้จึงมักถูกเรียกว่าการเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ จังกวะการป้อนได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้การอาร์คด้วยค่ากระแสไฟฟ้าต่ำกว่าค่าเริ่มต้น เพื่อป้องกันการลัดวังจรและการกระเด็น การเคลื่อนของโลหะเกิดจากการให้จังหวะของกระแสไฟฟ้า แต่ละคลื่นมีแรงมากเพียงพอที่จะปล่อยออกมา แคสโทลินได้พัฒนาโลหะผสม EnDOtec® พิเศษ (ลวดแกน) และ CastoMag® (ลวดของแข็ง) เพื่ออุตสาหกรรมป้องกันการสึกกร่อน การซ่อมบำรุง และการเชื่อม โดยอาศัยอุปกรณ์เชื่อม MIG / MAG ที่มีคุณภาพสูงบนเทคโนโลยีล่าสุด.

การเชื่อมกึ่งอัตโนมัติโดยปราศจากแก๊สป้องกัน (TeroMatec®)

อาร์คอิเล็คโทรดต่อเนื่องประกอบด้วยแผ่นเหล็กด้านนอกที่เป็นโลหะผสมชนิดพิเศษ แกนถูกอัดแน่นด้วยอนุภาคไมโครที่มีความหนาแน่นสูง ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานอย่างมีคุณภาพที่ระดับความเร็วสูง เพื่อทำการเคลือบป้องกันพิ้นผิวทุกชนิด เช่นเดียวกับการเชื่อม ภายใต้เทคโนโลยีนี้ โลหะพิเศษหลากหลายชนิดได้ถูกผลิตขึ้น แคสโทลินได้พัฒนาโลหะผสมพิเศษที่มีการป้องกันตัวเองได้ TeroMatec®(ลวดแกนฟลักซ์) ของอิเล็คโทรดความร้อนต่ำสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันการสึกกร่อน การซ่อมบำรุง และการเชื่อม.

การเชื่อม TIG (CastoTig®)

ในกระบวนการ TIF อาร์คจะถูกสร้างขึ้นระหว่างอิเล็คโทรดทังสเตนและชิ้นงานในบรรยากาศของแก๊สเฉื่อยอาร์กอน และฮีเลี่ยม อาร์คขนาดเล็กที่มีความเข้มข้นสูงจากอิเล็คโทรดนั้นนับเป็นสิ่งอุดมคติสำหรับการเชื่อมที่ต้องการคุณภาพและความแม่นยำสูง เนื่องจากอิเล็คโทรดทังสเตนจะไม่ถูกใช้ในระหว่างการเชื่อม ความร้อนของอาร์คจะละลายโลหะฐาน และลวดเชื่อมสามารถถูกเติมเข้าไปในบ่อหลอมหากต้องการ แคสโทลินได้พัฒนาโลหะผสมพิเศษ CastoTig® สำหรับอุตสาหกรรมป้องกันการสึกกร่อน การซ่อมบำรุง และการเชื่อม โดยอาศัยอุปกรณ์เชื่อม CastoTIG® ที่มีคุณภาพสูงบนเทคโนโลยีล่าสุด.

การเชื่อม PTA (GAP)

นระบบอัตโนมัติ การควบคุมแนวเชื่อมอย่างง่ายดายนั่นหมายถึงคุณภาพที่ดี และการเคลือบป้องกันพื้นผิวโลหะที่หลากหลาย ดีสำหรับการผลิตที่หลากหลาย ในกระบวนการ PTA จะให้ความสำคัญที่พลาสมา ในขณะที่แรงผ่านแอโนดต้านทานความร้อนจะทำให้เกิดอาร์คความหนาแน่นสูง พลังงาน และอุณหภูมิในปริมาณมาก โลหะผสมเติมสำหรับการเชื่อมในผงไมโครอะโทไมซ์ หรือลวดเย็นจะถูกส่งเข้าไปในช่องอาร์คพลาสมา ที่ซึ่งแก๊สป้องกันจะปกป้องบ่อหลอมจากบรรยากาศ แคสโทลินได้พัฒนาผงพิเศษสำหรับ GAP.

กระบวนการตัดพลาสมา

การตัดพลาสมามักถูกมองว่าเป็นทางเลือกสำหรับกระบวนการเชื้อเพลิงออกซิเจน อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองกระบวนการนี้คือในขณะที่กระบวนการเชื้อเพลิงออกซิเจนทำให้โลหะรวมตัวกับออกซิเจน และความร้อนจากปฏิกิริยาคายความร้อนหลอมโลหะ กระบวนการพลาสมาทำงานโดยใช้ความร้อนจากอาร์คเพื่อหลอมโลหะ ความสามารถในการหลอมโลหะโดยไม่ต้องรวมตัวกับออกซิเจนมีความสำคัญมากในการตัดโลหะ เช่นเหล็กไร้สนิม ซึ่งสร้างออกไซด์อุณหภูมิสูง พลาสมาจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตัดโลหะทั้งแผ่นหนา และแผ่นบาง หัวเชื่อมแบบมือถือสามารถตัดแผ่นเหล็กหนาถึง 2 นิ้ว (48 มม.) และหัวเชื่อมควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถเฉือนและตัดเหล็กหนาถีง 12 นิ้ว (300 มม.) แคสโทลินได้พัฒนาอุปกรณ์ตัดพลาสมาคุณภาพสูงที่เรียกว่า AirJet บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด.

 

กลับไปที่ข้างบน

เทคโนโลยีการเคลือบผิว

 

 • เปลวไฟเย็นฉีดพ่น
 • การฉีดพ่นลวด Arc
 • เปลวไฟร้อนฉีดพ่น
 • HVOF
 • เคลือบพอลิเมอ

 

ถามผู้เชี่ยวชาญ

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้เพียงแค่ถาม!

ผงสเปรย์ความร้อน (RotoTec และ CastoDyn)

ใส่ความร้อนน้อย เชื่อมต่อได้เป็นอย่างดีด้วยวัสดุซับสเตรต และขอบเขตโลหะผสมที่กว้างอันหมายถึงกระบวนการเคลือบที่มีประสิทธิภาพต่อการจัดการสำหรับปัญหาการสึกกร่อนที่หลากหลาย.

สเปรย์อาร์คขดลวดความร้อน (อาร์คEuTronic)

อัตราการเติมสูงอย่างต่อเนื่องจากการใช้อาร์คไฟฟ้าทำละลายโดยสองแกน หรือลวดของแข็งหมายถึงการเคลือบโลหะผสมที่มีคุณภาพสูงที่ราคาที่ยอมรับได้ ฉีดพ่นที่ชิ้นงานสำหรับพื้นผิวขนาดใหญ่.

สเปรย์ความร้อนกับการเชื่อมภายหลัง (Eutalloy)

การเชื่อมภายหลังทำให้เกิดการหลอมโลหะอย่างแท้จริง และเกิดการเคลือบอย่างหนาแน่น อันหมายถึงคุณภาพการเคลือบที่สูงที่สุด เหมาะสำหรับการถู การกัดกร่อน และการรวมตัวกับออกซิเจนในระดับรุนแรง.

สเปรย์ผงHVOF

กระบวนการสเปรย์เย็นที่ความเร็วอนุภาคที่เร็วกว่าเสียงสำหรับการเชื่อมทางกลที่สูงที่สุดหมายถึงการเคลือบคุณภาพระดับเครื่องบินที่สามารถจัดทำได้ในราคาอุตสาหกรรม ความหลากหลายของวัสดุ และสามารถใส่สารประกอบคาร์บอนในชั้นที่บางได้.

การเคลือบโพลิเมอร์ (MeCaTec)

ผลิตภัณฑ์สององค์ประกอบถูกนำมาใช้ที่อุณหภูมิแวดล้อม นั่นหมายถึงไม่มีการสึกหรอจากอุณหภูมิเกิดขึ้นที่ชิ้นส่วน ความเร็วสูง และกระบวนการที่ง่าย ใช้ในการปกป้องชิ้นส่วนที่ไม่สามารถเชื่อมได้ และ/หรือรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อน.

 


กลับไปที่ข้างบน

Wearplates & CastoTubes®

 

 • รอยแผ่นสวม
 • Wearplates ผง
 • CastoTubes®

 

ถามผู้เชี่ยวชาญ

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้เพียงแค่ถาม!

แผ่นกั้นที่ถูกเชื่อม

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 100 ปีในด้านการเชื่อม และการป้องกันการสึกหรอ แคสโทลินยูเทคทิคเป็นผู้ผลิตที่มีประเภทของแผ่นกั้นมากที่สุดในตลาดปัจจุบันในด้านวัสดุพื้นฐาน ขนาด โลหะผสมเคลือบ และกระบวนการเชื่อมที่นำมาใช้ จากโครเมี่ยมคาร์ไบด์พื้นฐานสำหรับการอาร์คแบบเปิดไปจนถึงผง NiCrBSi ที่ซับซ้อนกับทังสเตนคาร์ไปด์ และหลอมในเตาหลอมสุญญากาศ หรือโดยวิธีการอาร์คส่งต่อพลาสมา เราได้พัฒนาตัวเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราไว้อย่างกว้างขวาง.

ผงแผ่นกั้น

ผงแผ่นCDP® สร้างโดยการปิดทับด้วยแผ่นเหล็กที่เชื่อมได้ง่ายด้วยผงโลหะโลหะผสมเชื่อม เชื่อมในเตาหลอมภายใต้สภาะวะที่ป้องกันไว้ ข้อดีหลักของผลิตภัณฑ์นี้คือการได้แผ่นปิดที่ไม่มีการเจือจาง ทำให้มั่นใจถีงการปกป้องที่สูงที่สุด แม้จะมีความหนาของสารที่ทับถมไม่กี่มิลลิเมตรก็ตาม น้ำหนักเบา และเคลื่อนย้ายสะดวก ขึ้นรูปง่าย และเหมาะสำหรับงานที่มีรัศมีโค้ง.

CastoTubes®

ประกอบด้วยท่อเหล็กอ่อนที่เชื่อมได้ง่ายที่ได้รับการเชื่อมป้องกันด้านในด้วยโลหะผสม TeroMatec 4666 เพื่อช่วยรักษาผิวป้องกันเฉพาะของแผ่นเพชร 4666 CastoDur® อันเป็นที่รู้จักของเรา ยิ่งไปกว่านั้น โดยการหลีกเลี่ยงการขึ้นรูปแผ่นแบนในท่อที่มีราคาแพง CastoTubes®เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กที่ไร้ร่อยต่อมีข้อดีอยู่มากมาย:

 • มีประสิทธิภาพด้านราคาสูง
 • ไม่มีอันตรายจากการเชื่อมแนวตรง
 • มีพื้นผิวป้องกันพิเศษ
 • มีหน้าตัดวงกลมที่สมบูรณ์
 • การเชื่อมแบบเกลียวช่วยลดการบิดเบี้ยว
 • น้ำหนักเบาสำหรับการพกพา
 • ผงโลหะคุณภาพสูง
 • เชื่อมง่ายด้วยวิธีการเชื่อม หรือวิธีทางกล

 • Powder HVOF spraying

  Cold spray process at supersonic particle speeds for maximum mechanical bonding means aeronautic quality coatings available at industrial prices, variety of materials and superhead carbides can be applied in thin layers.

  Polymer coatings (MeCaTec)

  Two-component products applied at ambient temperature means no thermal distortion of parts, very rapid and easy procedures. Protection for unweldable parts and/or complex geometry.