Våra tekniker

Våra tekniker för att bäst betjäna dig


Svetsteknologier
Beläggningsteknologier
Lödteknologier

Svetsteknologier

Beläggningsteknologier

Lödteknologier

CDP® slitplåtar och CastoTubes®

Det finns många olika sätt att reparera, bygga om och ytförädla dina delar och var och en har sina respektive fördelar och begränsningar. För många kunder är valet av den optimala processen mycket svår, tidskrävande och riskfylld. Även när den optimala processen är känd, är det ofta inte möjligt att göra det själv. Begränsningar utgörs ofta antingen av svetsfärdigheter eller utrustningen som man själv äger. Våra fullt utrustade Castolin Services serviceverkstäder känner inga sådana gränser! För varje jobb kan vi välja den optimala tekniska lösningen inom de ekonomiska begränsningar som finns.

 

 

 

Tillbaka till början

Svetsteknologier

 

 • MMA-svetsning
 • MIG-/MAG-svetsning
 • Svetsning med öppen båge
 • TIG-svetsning
 • PTA-svetsning
 • Plasmaskärning

 

Fråga en expert

Vi är här för att hjälpa dig så tveka inte att fråga!

Halvautomatisk svetsning med skyddsgas (EnDOtec® och CastoMag®)

MIG liknar MMA i att värme alstras genom att bilda en ljusbåge mellan en metallelektrod och arbetsstycket. De huvudsakliga skillnaderna är att metallelektroden är en tunn tråd som matas från en spole och en externt tillförd skyddsgas krävs. Pulsläget utvecklades som ett sätt att stabilisera ljusbågen vid låga strömvärden under tröskelnivån för att undvika kortslutning och stänk. Castolin har utvecklat det speciella EnDOtec®- (lrörelektrod) och CastoMag®- (solid tråd) legeringssortimenten för industriell påsvetsning, reparation och sammanfogning som stöds av ett komplett och högkvalitativt MIG-/MAG-svetsutrustningssortiment som grundar sig på den senaste tekniken.

Halvautomatisk svetsning utan skyddsgas (TeroMatec®)

Kontinuerliga elektroder med öppen båge består av ett yttre strips av en speciell legering som formas och fylls med mikroelement. Konstruktionen gör det möjligt att skapa högkvalitetsbeläggningar med stor hastighet, för beläggning som är resistent mot alla typer av slitage, samt för fogning. Många variationer av legeringar med olika sammansättning kan framställas med denna teknik. Castolin har utvecklat det speciella självskyddade TeroMatec® (rörelektrod) legeringssortiment av rörelektroder med låg värmetillförsel för industriell ytskydd, reparation och sammanfogningsapplikationer. Pulsläget utvecklades som ett sätt att stabilisera ljusbågen vid låga strömvärden under tröskelnivån för att undvika kortslutning och stänk. Metallöverföring uppnås med strömpulser och varje puls har tillräcklig stor kraft för att lösgöra en liten droppe. astolin har utvecklat det speciella EnDOtec®- (lrörelektrod) och CastoMag®- (solid tråd) legeringssortimenten för industriell påsvetsning, reparation och sammanfogning som stöds av ett komplett och högkvalitativt MIG-/MAG-svetsutrustningssortiment som grundar sig på den senaste tekniken.

TIG-svetsning (CastoTig®)

I TIG-processen bildas ljusbågen mellan en spetsig volframelektrod och arbetsstycket i en inert atmosfär av argon eller helium. Den lilla intensiva bågen från den spetsiga elektroden är idealisk för högkvalitets- och precisionsvetsning. Eftersom volframelektroden inte förbrukas under svetsning, kommer värmen från bågen att smälta basmetallen och en separat tråd kan vid behov tillsättas i smältbadet. Castolin har utvecklat det speciella CastoTig®-legeringssortimentet för industriell wearfacing-, reparations- och fogningstillämpningar som stöds av ett komplett CastoTig® svetsutrustningssortiment som grundar sig på den senaste tekniken.

PTA-svetsning (GAP)

Plasmaskärning har alltid setts som ett alternativ till oxybränsleprocessen. Förmågan att smälta metallen utan oxidering är väsentlig när man kapar metaller, såsom rostfritt stål, som bildar högtemperaturoxider. Plasma är ett effektivt sätt att skära både tunna och tjocka material. Handhållna brännare kan vanligtvis skära upp till 48 mm tjock stålplåt och mer kraftfulla datorstyrda brännare kan tränga igenom och skära stål som är upp till 300 mm tjockt.

PTA-svetsning (GAP)

Minimal uppblandning av grundmaterialet, lätt automatiserad och lättkontrollerat beläggningsförfarande ger dig högkvalitativa och slitagebeständiga beläggningar i en mängd olika legeringar. Utmärkt för serieproduktion. I PTA-processen fokuseras plasmat medan det tvingas genom den värmebeständiga anoden, vilket orsakar en avsevärd ökning av bågdensitet, energi och temperatur Tillsatsmaterialen, i mikrofördelat pulver eller kalltrådform, leds in i plasmabågkolonnen där en skyddsgas skyddar svetsbadet från atmosfären. Castolin har utvecklat specialpulver för GAP

Plasmaskärprocess

Plasmaskärning har alltid setts som ett alternativ till oxybränsleprocessen. Emellertid är den viktiga skillnaden mellan de två processerna att medan oxybränsleprocessen oxiderar metallen och värmen från den exotermiska reaktionen smälter metallen, fungerar plasmaprocessen genom att utnyttja värmen från ljusbågen för att smälta metallen. Förmågan att smälta metallen utan oxidering är väsentlig när man kapar metaller, såsom rostfritt stål, som bildar högtemperaturoxider. Plasma är ett effektivt sätt att skära både tunna och tjocka material. Handhållna brännare kan vanligtvis skära upp till 48 mm tjock stålplåt och mer kraftfulla datorstyrda brännare kan tränga igenom och skära stål som är upp till 300 mm tjockt. Castolin har utvecklat ett komplett och högkvalitativt plasmaskärutrustningssortiment som kallas AirJet och som bygger på den senaste tekniken.

 

Tillbaka till början

Beläggningsteknologier

 

 • Cold flame spraying
 • Arc wire spraying
 • Hot flame spraying
 • HVOF
 • Polymerbeläggningar

 

Fråga en expert

Vi är här för att hjälpa dig så tveka inte att fråga!

Termiska sprutpulver (Rototec och CastoDyn)

Minimal termisk påverkan, god vidhäftning mot grundmaterialet ett brett urval av legeringar innebär kostnadseffektiva beläggningslösningar för många olika slitageproblem.

Termisk ljusbågssprutning (EuTronic Arc)

Höga beläggningsnivåer uppnås genom en samtidig elektrisk bågsmältning av två massiva trådar eller rörelektroder innebär att man uppnår högkvalitativa legeringsbeläggningar till rimliga priser. Sprutning på plats för stora ytor.

Termisk sprutning med efterföljande smältning (Eutalloy)

Efterföljande smältning ger äkta metallurgisk bindning och en helt tät beläggning. Detta innebär optimal beläggningskvalitet vilket är utmärkt för svår nötning, korrosion och oxidering.

Pulver-HVOF-sprutning

Kall sprutprocess med överljudspartikelhastigheter för maximal mekanisk bindning innebär beläggningar av aeronautisk kvalitet till industriella priser.Olika material och superhead-karbider kan tillämpas i tunna skikt.

Polymerbeläggningar (MeCaTec)

Tvåkomponentprodukter som används vid omgivande temperatur betyder ingen termisk distorsion av delar och mycket snabba och enkla förfaranden. Skydd för osvetsbara delar och/eller komplex geometri.

 

Tillbaka till början

Lödteknologier

 

 • Wearfacing
 • Fluss
 • Ringar och folier
 • Belagda lod
 • Pastor
 • Varför lödning?

 

Fråga en expert

Vi är här för att hjälpa dig så tveka inte att fråga!

Wearfacing (TeroCote®-lödning)

Beläggning av olika legeringar och kompositmaterial med hjälp av lättillgänglig flammutrustning, innebär att de flesta slitagebeständiga beläggningar appliceras med optimal metallurgisk bindning och noll utspädning med grundmaterialet.

Fluss

Fluss är noggrant utvecklade kemiska produkter som används för att avlägsna metalloxider från ytorna hos de metalldelar som skall sammanfogas. Denna avlägsnande- eller rengöringsprocess sker under lödarbetet. Valet av det optimala flussmedlet för tillämpningen, oädla metallen och lödlegeringen är avgörande för en framgångsrik lödning.

Ringar och folier

Vårt stora sortiment omfattar ett brett urval av fyllnadsmetaller i form av olika ringar, folier, trådar, lod, pastor och särskilda förformar för att möta alla dina OEM- och underhållsbehov.

Belagda lod

Vi på Castolin förstår att varje tillämpning har individuella och specifika behov. Därför har vi konstruerat och tillverkat flera typer av belagda lod för att möta våra kunders krav. Till skillnad från de flesta konkurrenter, använder inte Castolin ett universellt fluss för alla lod. Dessutom har varje legering en viss flussbeläggningsfärg som hjälper operatörer att veta vilken legering/färg som ska användas.

Pastor

Lödpastor är det bästa valet för automatiserade processer. Castolin pastor skiljer sig från konkurrenterna genom att ha:

 • Maximal pastastabilitet
 • Optimerade utmatningsegenskaper
 • Enkel rengöring med vatten (händer, verktyg)
 • Lägsta rökutveckling (ugnslödning)
 • Bindemedlet påverkar inte lödprocessen
 • Maximal kapillaritet
 • Metallpulver av högsta kvalitet
 • Enkelt att avlägsna flussmedelsrester

 • Varför lödning?

  Lödning har använts i tusentals år. Lödfogar har använts i VVS, luftkonditionering, uppvärmning, elektronik och många andra tillämpningar under mycket lång tid. En lödd fog varar livet ut och har visat sig göra det. Andra material, såsom plast, har inte funnits tillräckligt länge för att kunna göra samma anspråk. Dessutom, om du inte får det rätt första gången, kan du med hjälp av lödning värma upp fogen igen och reparera den utan att behöva ta isär den, eller återinstallera de drabbade delarna igen. Du kan vara säker på att du vid lödning använder den mest pålitliga foglösningen på marknaden.

  Lödning ger höghållfasthetsfogar

  Med rätt fogdesign och rätt val av lödmaterial kommer lödda fogar att vara starkare än de basmaterial som löds ihop. Fakta: hårdmetallverktyg är några av de mest utsatta verktygen och måste tåla maximalt tryck, drag och påverkan, och de flesta hårdmetallverktyg förlitar sig på lödprocesser för att hålla karbidsegment på plats. hårdmetallverktyg är några av de mest utsatta verktygen och måste tåla maximalt tryck, drag och påverkan, och de flesta hårdmetallverktyg förlitar sig på lödprocesser för att hålla karbidsegment på plats.

  Estetik

  Den perfekta lödkapillariteten och särskilt av silverlödning, ger praktiskt taget osynliga fogar och lödda anslutningar. Det är därför lödning används överallt där delarnas utseende är av största betydelse: till exempel vid guldsmideri, smyckes-, musikinstrument- och glasögontillverkning, i takkronsfabriker, när man gör skulpturer, inom rymdteknik, osv.

  Säkerhet

  Endast lödning kan skapa helt läckagefria fogar i kritiska tillämpningar såsom brandfarliga gaser eller medicinska gasinstallationer. Därför kräver många normer att sådana kritiska installationer löds.

  Lödning är hygieniskt

  Visste du att plaströr och fogar nästan alltid innehåller miljontals bakterier som kallas Legionella som orsakar legionärssjuka? Legionärssjuka är en ovanlig och allvarlig form av lunginflammation som orsakas av inandning av vattendroppar som innehåller bakterien Legionella pneumophilia. Tester har visat att kopparrör som löds innehåller mycket lägre halter av bakterier, vilket innebär ökad säkerhet för dig och din familj.

  Man kan löda olika metaller och material

  Med hjälp av lödmaterial och -processer kan praktiskt taget alla metaller sammanfogas med varandra. Dessutom kan icke-metaller som glas eller keramik sammanfogas genom lödprocesser. Förmågan att sammanfoga olika material gör det möjligt att designa, utveckla och producera nya produkter. Vi har alltfler kunder som efterfrågar Al-Cu foglösningar. Dessa är enkla att göra med ett antal Castolin-produkter som 190 och 192.

  Lödning kan användas för förmånliga reparationer och högvolymproduktion

  Lödning är en förmånlig process som kräver mycket låga investeringar i utrustning. Faktum är att för bara 200 SEK kan du börja löda redan idag. Lödning är utmärkt för produkter i stora volymer, eftersom användningen av pastor, ringar och tråd möjliggör utmärkta automationsmöjligheter. I de flesta tillämpningarna kostar lödfogar mindre än 5 öre. Jämfört med alternativa lösningar är lödning inte bara bättre mekaniskt utan även ekonomiskt.

  Lödning är enkelt

  Castolin utbildar varje år tusentals personer i lödning. Det tar bokstavligen mindre än en timme att lära någon hur man utför grundläggande lödoperationer. Det faktum att det är så enkelt att löda borde göra det möjligt för företag att vara flexibla i sin produktion och göra det lätt att hitta lödare. Castolins utbud av produkter gör lödning enkelt genom att skapa produkter som tillåter ett brett spektrum av fel av lödaren.
   

  Tillbaka till början

  CDP® slitplåtar och CastoTubes®

   

  • Svetsade slitplåtar
  • Pulverslitplåtar
  • CastoTubes®

   

  Fråga en expert

  Vi är här för att hjälpa dig så tveka inte att fråga!

  Svetsade slitplåtar

  Med sina mer än 100 års erfarenhet av svetsning och slitageskydd, är Castolin idag den tillverkare som har det bredaste utbudet av slitplåtar på marknaden i form av basmaterial, storlekar, legeringsbeläggningar och tillämpade svetsprocesser. Från enkla kromkarbidrika beläggningar, som tillämpas i öppen båge, till sofistikerade NiCrBSi-pulver med tillsatts av volframkarbider och smälta i en vakuumugn eller genom Plasma Transferred Arc (plasmaöverförd båge).

  Pulverslitplåtar

  CDP®-pulverplåtar framställs genom att täcka en lättsvetsad stålplåt med en metallpulverlegering som smälts i en ugn under skyddad atmosfär. Den främsta fördelen med dessa produkter är att man uppnår en 100 % uppblandningsfri beläggning, som garanterar maximalt skydd även med bara några millimeters beläggningstjocklek. Lätt och därför lätt att hantera. Lättformad och därför även lämpliga för snäva böjningsradier.

  CastoTubes®

  De består av lättsvetsade lätta stålrör som har wearface-svetsats på insidan med TeroMatec 4666-legering och på så sätt upprätthåller den exceptionella slitstyrkan hos våra välkända 4666 CastoDur Diamond Plates®. Genom att undvika tillverkning av plåtar till rör, erbjuder sömlösa CastoTubes® med liten diameter många fördelar:

 • Mycket kostnadseffektiv
 • Frånvara av skadliga linjära svetsfogar
 • Exceptionell slitstyrka
 • Perfekt runt tvärsnitt
 • Spiralformad svetsning minimerar distorsion
 • Lätt att hantera
 • Metallpulver av högsta kvalitet
 • Lätt att foga genom svetsning eller mekaniska metoder

 • Pulver-HVOF-sprutning

  Kall sprutprocess med överljudspartikelhastigheter för maximal mekanisk bindning innebär beläggningar av aeronautisk kvalitet till industriella priser.Olika material och superhead-karbider kan tillämpas i tunna skikt.

  Polymerbeläggningar (MeCaTec)

  Tvåkomponentprodukter som används vid omgivande temperatur betyder ingen termisk distorsion av delar och mycket snabba och enkla förfaranden. Skydd för osvetsbara delar och/eller komplex geometri.