Tillverkning

Som ett tillverkningsföretag, fortsätter Castolin att investera i sin produktionskapacitet, kvalitet och öka sitt produktdjup. Under det senaste decenniet har vi drastiskt utökat vår produktionskapacitet både geografiskt och tekniskt. För att möta dina specifika lokala krav har vi utvecklat produktionscentra i de flesta större länder, däribland Kanada, USA, Japan, Frankrike, Irland, Tyskland, Italien, Polen, Sydafrika, Kina, Ryssland och Mexiko. Att vara lokal tillåter kortare leveranstider och optimering till lokala behov.

Förbrukningsmaterial
för svetsning
Förbrukningsvaror
för beläggning
Förbrukningsmaterial
för lödning
Utrustning
Slitplåtar
Belagda delar

 

Tillbaka till början

Förbrukningsmaterial för svetsning

Investering i världens mest sofistikerade produktionsteknik

Även om många företag har lagt ut sin produktion, eller helt enkelt endast säljer elektroder och trådar vidare, är Castolin dedikerade att behålla produktionen i egen regi. Vi producerar våra förbrukningsmaterial för svetsning med ny högteknologisk produktionsutrustning. Genom att utveckla och producera våra egna produkter, kan vi kontrollera kvaliteten på varje steg i produktionsprocessen. Detta är dock inte tillräckligt för oss utan vi kontrollerar och testar också varje parti noggrant. Castolin använder endast högkvalitativa råvaror med högteknologisk utrustning som kontrolleras av experter från produktionen av förbrukningsmaterial för svetsning.


Tillbaka till början

Förbrukningsvaror för beläggning

Världens mest avancerade pulveratomiseringsanläggning

Vi har arbetat med de främsta specialisterna inom pulverproduktion för att skapa världens mest avancerade gasatomiseringsanläggning. Det huvudsakliga Castolin FoU-centret för pulverlackeringslegeringar ligger i Dublin. Vartenda steg i pulverproduktionen - från val av råvara som passerar via ingrediensförberedelser och atomiseringsprocessen till den slutliga siktningsverksamheten - är föremål för stränga rutiner för kvalitetssäkring. CEIL är ISO 9001: 2008-certifierat.

Dessutom, genom att ha vår egen produktion i Europa och NAFTA, kan vi anpassa våra produkter till kundernas behov och leverera produkten till vilken plats som helst i Europa eller NAFTA inom 24 timmar om det behövs.

Mer detaljer


Tillbaka till början

 

Förbrukningsmaterial för lödning

Flexibilitet och OEM-standarder

Castolin har producerat lödprodukter i över 100 år. Idag har vi några av de mest moderna produktionsutrustningarna som finns. Även om många företag har lagt ut sin produktion, eller helt enkelt bara säljer lödprodukter vidare, strävar vi efter att hålla produktionen i egen regi. Genom att ha ett brett spektrum av produkter tillverkade i egen regi, kan Castolin erbjuda utmärkt service och teknisk support till sina kunder. Genom att utveckla och producera våra egna produkter, kan vi kontrollera kvaliteten på varje steg i produktionsprocessen. Castolin använder endast högkvalitativa råvaror. Varje parti är strikt kontrollerat och testat.

 

Mer detaljer

Tillbaka till början

 

Utrustning

Precisionsdesign och tillverkning

Med en konstant fokus på kundservice, är Castolin inte bara världens bästa producent av förbrukningsvaror, utan har också expanderat sin produktionskapacitet med en helt ny högteknologisk utrustningstillverkningsanläggning.

De senaste teknikerna, som till exempel MIG pulssynergiska, tåliga TIG- och helautomatiska PTA-system, är designade och tillverkad i egen regi. Detta ger oss en oöverträffad konkurrensfördel eftersom vi kan erbjuda högsta kvalitet på våra förbrukningsvaror i kombination med ett särskilt innovativt utrustningsutbud för att ge optimala lösningar.

 

Vår svetsutrustning Vår beläggningsutrustning
 

Tillbaka till början

CDP® slitplåtar och CastoTubes®

Världens största globala tillverkare

Castolin utvecklar, tillverkar och marknadsför användarklara slitplåtar och rör under varumärket Castodur Diamond Plates® (CDP) och CastoTubes®. Dessa kompositmaterial består av en stålplatta som belagts med slitstarka deponeringar genom svetsning eller metallpulverbeläggning och ger exceptionellt skydd mot erosion, nötning och stötar. Materialet syftar särskilt till komplex delgeometri och kan skäras, böjas och svetsas.


Mer detaljer

CDP® produktionsenheter använder de senaste robotiserade tillverkningsteknikerna och vakuumsmältning säkerställer högsta nivå av processtabilitet, regelbundenhet av anti-slitageegenskaper och ytfinish. Tusentals framgångsrika tillämpningar, som är dokumenterade i vår applikationsdatabank TeroLink® - bevisar att CDP®-beläggningar ökar livslängden på slitdelar och produktionsmaskiner, minskar underhållskostnader, driftstopp och förbättrar den ekonomiska effektiviteten i underhållsarbetet.För mer information kan du hämta vår CDP®-broschyr.

eller våra CastoTubes ®-broschyr.

Tillbaka till början

Belagda delar

Framställning av slitageskyddande-behandlade delar

Tusentals kunder har redan gjort valet att låta oss utveckla speciella delar för dem på regelbunden basis. Genom att använda anti-slitageteknik förbättrar många partner drastiskt sina produktionsprocesser, eller levererar enastående hållbara delar till sina kunder. I själva verket är detta en av de viktigaste Castolin Services tjänstespecialiteterna; reparation eller tillverkning av slitageskyddade delar i en unik tillverkningsmiljö, från tiotals delar till 100 000 delar per år.

De vanliga automatsystemen, QC, logistikkrav från en specialiserad leverantör, är en del av vår kultur. Vårt breda sortiment och tillgängliga processer kan skräddarsy lösningen enligt kundens behov.

 

Besök Castolin Services-tjänster