Slitage- och anläggningsundersökning

Utreda potentiella kostnadsbesparingar på din anläggning

 

Vi erbjuder omfattande anläggningsundersökningar för att identifiera den bästa lösningen på specifika problem. Denna grundliga undersökning på plats hos kunden genomförs i samarbete med anläggningsingenjörer för att analysera alla aspekter av situationen och utveckla en problemlösande strategi.

Detaljerade metodbeskrivning som steg för steg beskriver proceduren för reparation och slitageförebyggande och en uppskattning av eventuella kostnadsbesparingar utarbetas. Dessa säkerställer kvalitetskontroller och processens reproducerbarhet och därmed specificerar "bästa praxis".

 

Kontakta oss för en slitage- och anläggningsundersökning

De fem huvudsakliga slitagefenomen: friktion, nötning, erosion, korrosion och stötar, är av stor betydelse för industrin eftersom de orsakar stillestånd, förlorad produktion, låg effektivitet, underhållsarbete och behov av reservdelar. Ofta är kostnaden för att montera ned utrustning för att avlägsna trasiga delar större än kostnaden för själva delen. Det är mer kostnadseffektivt att reparera delen på plats och att den repareras eller beläggas på rätt sätt. Castolin tillvägagångssätt är att använda alternativ teknik (lödning, beläggning, svetsning eller slitplåt) och lämpliga förbrukningsvaror som uppfyller de mekaniska egenskapskraven och samtidigt ger en effektiv barriär mot den hårda miljön.

 

Friktion
Abrasion
Erosion
Korrosion
Slag
Slitagetestmaskin

 

Tillbaka till början

Friktion/vidhäftning

Motståndet mot friktionsslitage förbättras när basen och den motsatta kroppen har olika metallurgiska strukturer, och de parade metallerna har speciella egenskaper, t.ex. vid tillverkning av lager. Problem som orsakas av friktion behandlas på individuell basis tillsammans med våra kunder och lösningar utformas för att möta de specifika behov som identifierats.

 

Fråga en expert
 

Tillbaka till början

Abrasion

Abrasion är den vanligaste formen av slitage och de karakteristiska slitna ytorna sträcker sig från polerat till djupa spår, eller flisor. Abrasionssbeständiga beläggningar är vanligtvis mjuka, med en homogen hård matris som laddats med små hårda partiklar. Problem som orsakas av nötning behandlas individuellt med våra kunder och lösningar utformas för att möta de specifika behov som identifierats.

 

Fråga en expert
 

Tillbaka till början

Erosion

Erosion uppträder i flytande eller gasformiga medier när hårda partiklar i strömmen träffar en yta vid medelhög till hög hastighet. Erosionshastigheten påverkas av partikelhastighet, storlek, hårdhet, form, osv. samt partikelns anslagsvinkel. Castolin erbjuder effektiva lösningar genom korrekt identifiering av de inblandade eroderande elementen. Problem hanteras individuellt med våra kunder och lösningar utformas för att möta de specifika behov som identifierats.

 

Fråga en expert
 

Tillbaka till början

 

Korrosion

Korrosion är typisk ett kemisk angrepp orskat av flera faktorer som t ex temperatur, tryck, kemi, närvaro av slitage etc. Problem med korrosion hanteras individuellt med våra kunder och lösningar utformas för att möta de specifika behov som identifierats.

 

Fråga en expert
 

Tillbaka till början

Slag

Slitage orsakat av slag e är en kort glidande rörelse där två fasta kroppar interagerar under en exceptionellt kort tidsintervall. Vi har i över ett sekel bevisat att program för förebyggande underhållsbeläggning kan förlänga livslängden på viktiga maskindelar med så mycket som 500 %. Endast Castolin har kunskap för att identifiera viktiga kritiska slitageproblem och kan visa hur man övervinner dem, vilket avsevärt ökar din anläggningseffektivitet och vinst.

 

Fråga en expert
 

Tillbaka till början

Vår slitagetestmaskin

De senaste testmaskinerna och anläggningarna är avgörande för att noggrant mäta och förstå det komplicerade förhållandet mellan kemi, process och tillämpning. Vi arbetar med experter av världsklass i tekniska universitet för testning och modellering samt har fullt utrustade laboratorier med elektronmikroskop och slitagetestanläggningar.

 

Fråga en expert