MeCaTeC® 102P

Anti-korrosion

MeCaTeC är Castolin Eutectics process för påsvetsning av polymerer, idealisk för beläggningsarbeten. Den kan beskrivas som en syntetisk, härdad polymer med en tredimensionellt korslänkad nätverksstruktur, som förstärkts med avancerade sammansättningar.

MeCaTeC åstadkommer stark vidhäftande förbindning till ett stort antal rena grundmetallsubstrat genom fysiokemiska ytreaktioner.

Formulering finns tillgänglig i form av lätt beläggningsbar pasta eller vätska, som efter blandning av bulkpolymeren och härdning av reagensingrediensen snabbt stelnar och polymeriseras helt och hållet i rumstemperatur.

Polymerer från ytbehandlingstekniken MeCaTeC är därför idealiska för kallbeläggning och skydd av viktiga komponenter från skadligt slitage och kemiska miljöer, vilket förlänger maskiners livslängd och ökar den industriella produktiviteten.


Applications
Produkten är särskilt lämpad för snabba reparationsytbeläggningar på:
  • Osvetsbara metaller, legeringar eller gjutningar
  • Maskindelar av valfri storlek, invecklad geometri eller form
  • Komponenter med tunna väggar eller ömtåliga sektioner
  • Icke-metalliska ytor som betong, keramik, gummi osv.