iD Weld 25O1

Automatsvetshuvud för invändig påsvetsning
  • Arbetar tillsammans med konventionell MIG/MAGutrustning
  • Påsvetsbara invändiga diametrar 30-150 mm
  • Räckvidd in i hålet standard 200 mm - utbyggbar till 650 mm
  • Svetsar alla lägen