OEM-lödning

Hårdlödning är en speciell process som producerar starka fogar vid låga temperaturer vilket möjliggörs genom en smältningsprocess utan att basmetallen smälter. Castolin är en pionjär och världsledande leverantör av lödprodukter. Tillämpningsområdena för hårdlödningsteknik är nästan obegränsade: sanitär- och luftkonditioneringsteknik, borrningsverktyg, elektronik, cykelindustrin, oljeprospektering, livsmedels- och dryckesindustrin, biltillverkning med mera.

Kontakta oss

Vi finns i över 100 länder på alla fem kontinenter.

Hårdlödning
Aluminiumfogning
Olika metaller
 

Tillbaka till början

Hårdlödning

Lod, fluss, ringar, pastor och lodtrådar

Hårdlödning är idealisk för fogning av komplexa former, olika metaller, temperaturkänsliga metaller, tunna sektioner och fogar där hög effekttillförsel inte är möjlig. Castolin erbjuder lödlösningar i form av lod, belagda lod, fluss, ringar, pastor, lodtrådar och mycket mer.

Till exempel blev Castolin kontaktad av en OEM för varmvattenberedare som lider av höga avslag. De problem som uppstod i fogarna mellan stålkärlet och kopparvatten/eluttagsrören identifierades snabbt och löstes säkert och kostnadseffektivt.


Tillbaka till början

Aluminiumfogning

Från legeringar och trådar till fluss och pastor

Användningen av aluminium har ökat under de senaste 20 åren. Fler och fler produktdesigner och tillverkare är intresserade av att utveckla ännu fler produkter som använder olika typer av aluminium. Under de senaste tre decennierna har den vanligaste hårdlödningslegeringen som används för att sammanfoga aluminiumdetaljer varit AlSi12. Denna legering har en eutektisk komposition och tillåter att man sammanfogar aluminium i ca 580 °C (rekommenderad hårdlödtemperatur är 593 °C). 580 °C har varit tillräckligt under de senaste decennierna, men på senare år har användningen av aluminiumlegeringar med hög styrka ökat.

Dessa legeringar använder vanligen andra metaller, såsom Mg, Si, Zn eller Cu och har högre styrka och förbättrade egenskaper för individuella tillämpningar. Men de har också mycket lägre smälttemperaturer än vanliga aluminiumlegeringar med många legeringar i 6000- och 7000-serien som nu smälter vid lite över 600 °C, och standardiserade lödprocesser med AlSi12 blir mycket svåra om inte omöjliga för OEM-tillverkarna att genomföra.

Det finns också flera aluminiumlegeringar som snabbt förlorar sin styrka och hårdhet när de upphettas.

De kan inte fogas samman med AlSi12-legeringar och behålla sina ursprungliga egenskaper, vilket begränsar deras användning inom flera branscher. Eftersom de flesta lödlegeringar på marknaden har för höga temperaturer, har Castolin utformat ett komplett produktsortiment för att tillfredsställa alla sina kunders krav på aluminium, samt aluminium-kopparfogning. Från legeringar och trådar till fluss och pastor, vi har en stor kompetens av alla hårdlödningstekniker för att lösa alla industriella fogningsutmaningar.

 

Fråga en expert


Tillbaka till början

Olika metaller

Foga alla typer av metaller

Varje år kommer många nya metaller ut på marknaden och förmågan att sammanfoga olika typer av metaller kan ge stora produktfördelar i form av kostnader, design och prestanda. Castolin har en rad av svets-, hårdlödnings- och termiska sprutningstekniker som kan öppna denna värld och som är speciellt anpassade för att möta kundernas produktionsmiljö.

Till exempel bestod designen av ett nytt kokkärl av en sandwich av rostfritt stål och aluminium för att öka värmeöverföringseffekten, men tekniska funktioner måste passa in med en krävande induktionshårdlödningsproduktion. Genom ett mycket nära samarbete med kunden, som omfattade tester och individuell produktutveckling, garanterade Castolin att det nya redskapet kunde tillverkas för att uppfylla alla tekniska krav, utöver kraven på rigorös fogkvalitet och ökade produktivitets- och produktionsmål.

 

Fråga en expert