Kraftindustrin

I över 100 år har Castolin varit en pionjär och ledare inom slitage- och termiska beläggningsteknologier. Svetsning, lödning, termisk sprutning och slitplåtar - dessa är våra grundläggande teknologier för att tillhandahålla innovativa, kostnadseffektiva och kompletta lösningar för att förlänga utrustningens livslängd inom kraftindustrin.

Utifrån hundratals framgångsrika tillämpningar som godkänts av våra kunder över hela världen, kan Castolin erbjuda optimerade lösningar med ett brett utbud av produkter och tekniker för att bekämpa slitage i kraftanläggningar. Castolin har en djup kunskap om alla större slitageproblem inom kraftindustrin, och kan erbjuda industritestade tillämpningslösningar. Vårt kunnande har spridits över hela världen genom vårt internationella PowerTec-team som består av specialister inom elproduktion. De krafter som sammanför vår omfattande kunskap runt om i världen är vårt nyckelindustriprogram och vår unika TeroLink ®-applikationsdatabas.

 

Kontakta oss


Utvalda produkter

Speciellt anpassade för kraftindustrin

Termiska sprutningspulver: Castolin skyddande termiska sprutningsbeläggningar förlänger avsevärt livslängden på slitna pannkomponenter. Våra skyddande beläggningar är en mer kostnadseffektiv lösning än att ersätta slitna delar med nya.Den termiska sprutbeläggningen tar även mindre tid att utföra vilket ger direkta materialbesparingar och färre driftstopp. Vi arbetar också med panntillverkare för att tillverka nya delar som levereras kompletta med en Castolin-skyddande beläggning för ökad livslängd.

Detaljer ›

EuTronic Arc®: Castolin har funnit att det bästa motståndet mot de flesta typer av erosion ges av en nickel- eller järnbaserad legeringsmatris som innehåller en hög andel av mycket hårda karbider eller nitrider. Denna kombination ger en ogenomtränglig barriär mot partiklar med mycket hög hastighet såsom flygaska, men som också motstår sprickbildning. Legeringen levereras normalt som en EuTronic Arc rörråd och beläggs med ljusbågsprutning.Denna typ av beläggning kräver ingen insmältning.

Detaljer ›

Koltransport med CastoTubes®: Castolin utvecklar, tillverkar och marknadsför användarklara slitplåtar och rör under varumärkena Castodur Diamond Plates® (CDP) och CastoTubes®. Hundratals framgångrika tillämpningar visar att CDP® och CastoTubes® ökar livslängden på slitdelar och produktionsmaskiner, minskar underhållskostnader, driftstopp och förbättrar den ekonomiska effektiviteten hos underhållsarbete i kraftverk.

Detaljer ›

 


Lösningar för kraftindustrin

Castolin är din resurs för skydds-, slitage- och fogningslösningar. Vi samarbetar med våra kunder för att lättare kuna hitta en lösning på deras slitageproblem. Vi är experter på slitageproblem och vi kan erbjuda lösningar för:

  • Reparation av trasiga delar
  • Återskapa/uppbyggnad av slitna komponenter
  • Skydd mot slitage och korrosion
  • Smältningsteknologier
  • Tillverkning av nya färdiga och halvfärdiga delar


Skruv för biomassa-hantering


Tändparaply för oljebrännare


Kolkvarn


Brytararmar


Applikationer från vår applikationsdatabas TeroLink ®

Castolins unika applikationsdatabas

Vårt goda rykte att vi hanterar nya utmaningar snabbt och effektivt har förbättrats genom utvecklingen av vår unika och omfattande databas av lösningar, TeroLink®.

Mer om TeroLink®

... och tusentals andra applikationer