Konferensmaterial

Att väcka idéer till liv

"Information är fröet till en idé, och växer endast när det vattnas." (Heinz V Bergen) Få information om hur man handskas med högbelastnings- och högslitageutmaningar!

Flytta musen över pärmen för att hämta PDF.

Dr. Gary Heath, Alain Tremblay, P. Andersson

English

Download

Innovative Coating Developments Using a New, User Friendly HVOF and Metal Based Powders

Dr. Gary Heath

German

Download

Vortrag zum 100-jährigen Jubiläum von thermischem Spritzen in Zürich