Innovation

I nära relation med våra kunder samarbetar vi med gemensamma projekt. Tillsammans tar vi fram effektiva lösningar genom att analyseras processkrav och ser på ekonomiska lösningar för att förlänga livslängden på maskindelar. I tillägg till reparationsprocedurer och slitageskydd för olika komponenter kan vi även utveckla nya produktionsprocesser.

Vår djupa kunskaper inom ytskydd, reparationer och sammanfogningslösningar är baserad på mer än 100 patent på världsbasis.

Kontakta oss

Vi finns i över 100 länder på alla fem kontinenter.

Nya material
Nya produkter
Nya processer
Fältstudier

 

Tillbaka till början

Nya material

Nya material utvecklas ur den spetsteknologin.

Våra mål genom Utveckling & Innovation är att förse marknaden med INNOVATIVA LÖSNINGAR som marknaden efterfrågar. Utvecklingen styrs av:
förståelse av slitageorsakerna, utveckla material med optimala mikrostrukturer tillsammans med de senaste processerna.

Genom dagliga kontakter med kunder är våra tekniska exporter fokuserade på att lösa praktiska problem.

Vår R&D är decentraliserade till: Frankrike, Irland, Italien, Polen, Österrike, Schewiz, USA, Kanada, Japan, Indien och Brasilien. Denna moderna R&D-struktur med gränsöverskridande kommunikation gör att forskningscentran blir använda på effektivaste sätt.

Som ett resultat har forskarna under den senaste tioårsperioden utvecklat ett flertal nya legeringar, utrustningar och processer genom att utnyttja den senaste teknologin som t ex NanoAlloy®, patenterad icke-magnetisk beläggning för pannor, PTA brännare, mjukvara för applikationer TeroLink®.

Vårt svar för att möta
våra kunders behov består av:

 • 700 st medarbetare med teknisk examen
 • 30 st forskare med spetskompetens, anställda i 12 länder
 • 4-5 patent årligen samt nio forskare med doktorsgrad arbetar med olika project

 

Till vår tillverkning

Tillbaka till början

Nya produkter

Skräddarsydda lösningar för kundernas behov.

Alla önskemål och ideer som kommer till Castolins kännedom kommer antingen från kunderna direkt eller som ett resultat av en nära kundkontakt med en förståelse av kundens behov.

Fler och fler av våra kunder söker efter miljövänliga produkter eller för att sänka produktionskostnaderna genom att automatisera. Under de senaste åren har Castolin utvecklat många nya produkter för dessa avseenden. I tillägg investerar vi utökade produktionskapaciteter och breddar vårt utbud. Detta i kontarast till många andra tillverkare som stänger sina produktionsenheter

 

Till våra produkter

 


Tillbaka till början

Nya processer

Optimising processes

Lösningen till ett slitage eller sammanfogningsproblem kräver inte bara bra produkter utan även djup kunskap hur man använder dessa material och utrustningar på ett optimalt sätt. Optimering av processparametrar för en specific application är väsentligt för att lyckas. Castolin fördjupar sina kunskaper i att förstå processerna och samlar alla olika processteg i Metod Beskrivningar

 

 Våra applikationsspecialister ger dig:

 • Detaljerad analys av tekniska krav, aktuell livslängd och slitagemekansimer
 • Den bästa lösningen genom att använda vår applikationsdatabank TeroLink® med mer än 9000 st applikationer och med en stark fokusering på lönsamhet
 • Demonstrationer och träning
 • Rekommendationer för använding av produkter inom svetsning, lödning och ytbeläggningar för hög repeterbarhet och hög kvalitet
 

Tillbaka till början

Fallstudier

Att göra teori till verklighet

En innovativ produkt räcker inte alltid för att lösa ett problem och många fantastiska utvecklingar har stannat i laboratoriet, eftersom "genomförandesteget" saknades. Castolin praktiska tillvägagångssätt har lett till att många omöjliga lösningar har förverkligats.

 • Nanoteknik
 • Hardbanding-lösningar
 • Pannreparation genom sprutning och insmältning
 • 2222 – Reparation av löpring

Nanoteknik

En av våra innovationer är inom nanoteknik. Även om den ständigt hyllas som framtidens drivkraft är nanoteknik mycket dyrt och återfinns främst inom områden som biomedicin, elektronik, kommunikation, osv.

Castolin har kunnat omvandla detta material i laboratorieskala till en prisvärd svetsprodukt och traditionella industriella kunder har förvånats över att de redan idag kan dra nytt
av den nya vetenskapen med ett NanoAlloy®-sortiment som innehåller:

 • förbrukningsvaror för svetsning och lödning
 • Slitplåtar
 • CastoTubes®
 • och pulver.

Hardbanding-lösningar för olje-och gasindustrin

Varje år kostar omfattande slitage på hus och tool joints olje- och gasinustrin miljoner.

Vårt svar på detta växande problem är utvecklingen av OTW-12Ti-legering. Denna legering har tagits fram för att ge optimal hardbandingslitagemotstånd vid borrning i öppet hål, samtidigt som man behåller de "mantelvänliga" egenskaperna.

OTW-12Ti är en fluxpulver fylld rörelektrod som speciellt utvecklats för hardbending.
Dess perifera svetsegenskaper säkerställer:

 • lägre värmetillförsel
 • mindre uppblandning
 • bättre bindning
 • mindre värmepåverkade zon
 • och minimal underskärning

Industribeprövade sprutnings- och insmältlegeringar för pannreparation

Castolin var bland de första företagen att erkänna och erbjuda självflussande nickelbaslegeringar som slitage- och korrosionsbeständig beläggning för ångrör på 1980-talet och har utvecklat ett betydande anseende och erfarenhet av dessa legeringar.

En ny högmolybden- och högkisellegering har utvecklats och patenterats för svåra korrosiva miljöer.

Denna lösning kombinerar de inneboende egenskaperna hos sådana sintrade beläggningar (t.ex. diffusionsbindning, inga porer med bättre prestanda än med svetsade legeringar av 625-typ.

2222 – Reparation av löpring

Löpringen i cement- och annan processindustri är en kritisk komponent i en roterande ugn. Om den spricker kommer anläggningen att stoppas. Man trodde att det skulle vara omöjligt att reparera den effektivt på plats på grund av storleken på delen och ståltypen. Castolin har utvecklat en legendarisk legering, XuperNucleoTec 2222, och ett förfarande som faktiskt förbättrar delens tillförlitlighet efter reparation.