Castolin Services verkstäder

Ytskydd, ytbeläggning och svetsreparationer i våra anläggningar eller hos dig


Tillbaka till början
För mer information kan du hämta vår CemTec-broschyr.

Castolin-Services-verkstäder

Vi har kunskap att göra jobbet rätt första gången och i rätt tid

Castolin förstår att många kunder föredrar att fokusera på sina kärnaktiviteter och väljer att lägga ut sitt underhållsarbete, särskilt under perioder med efterfrågetoppar eller vid akuta driftstopp. Som svar på kundernas föränderliga behov har vi kraftigt expanderat vårt nätverk av specialiserade Castolin-Services-verkstäder för att erbjuda "turn-key"-underhållslösningar.

Vårt stora och välutbildade beständiga team av tekniska specialister säkerställer snabb respons och arbeta av hög kvalitet. Vi kan antingen göra arbetet på plats eller i våra Castolin-Services-verkstäder. Castolin har anläggningar för generella ändamål i de flesta länder. Vi kan till exempel hantera enskilda arbetsstycken som väger upp till 100 ton i vårt stålindustri-Castolin Services i Belgien.

Vi har särskild kompetens inom följande branscher: stål, cement, återvinning, olja & gas, gruvdrift, glas, massa och papper, fordonsindustrin och värmeverk.

 

Kontakta Castolin-Services-tjänster
 

Tillbaka till början

On-site Services

Vi är flexibla

Beroende på dina behov, kan arbetet utföras i våra egna anläggningar eller hos dig. När din maskinanläggning är för stor för att flyttas - till exempel en stor och dyr panna, en vertikal valskvarn, en stor press - kommer våra Castolin Services -underhållsexperter att besöka dina lokaler för att åtgärda problemet på plats.

Vi har även möjlighet att reparera stora delar detaljer, till exempel enskilda arbetsstycken som väger upp till 100 ton. Ytskydd-projekt som pannbeläggningar eller stora slitplåtkonstruktioner är också en del av vårt dagliga arbete.

 

Kontakta Castolin-Services-tjänster

 


Tillbaka till början

Produktion av belagda delar

Ersättningsdelar för att maximera maskinernas livslängd

Castolin tillverkar också slitstarka komponenter för att ersätta slitna OEM-delar. Tack vare vår stora kunskap om slitage vet vi att dessa ersättningsdelar erbjuder en betydande förbättring av livslängden jämfört med OEM-delar. Förbättrad hållbarhet på komponenter gör så att anläggningar kan fungera betydligt längre mellan driftstoppen, med stora kostnadsbesparingar i stillestånd, reservdelar och anläggningseffektivitet.

Våra Castolin Services har utvecklat specifika funktioner som är väsentliga för att säkerställa rätt kvalitet i form av dimensioner, toleranser och slitstyrka. Våra rutiner och vår utrustning gör att vi kan använda den optimala Castolin-produkten på en rad komponenter och även från enstaka delar till 100 000 stycken per år.

 

Kontakta Castolin-Services-tjänster

 


Tillbaka till början

Reparation, ombyggnad och ytförädling

Vad vi gör bäst

Akuta reparationer: när en oförutsedd nödsituation stoppar eller begränsar produktionen, har vi lång erfarenhet av att reparera dina delar med kortast möjliga dröjsmål.

Standardreparationer: sprickor, brott och slitage kan också leda till läckage och effektivitetsförluster. I sådana fall kan väldokumenterade reparationer tillämpas på ett planerat ingrepp på dina delar.

Ombyggnad av dimensioner: dimensionsförluster kan orsaka vibrationer, buller och risk för skador på rörlig utrustning. Våra beläggningsteknologier används för att bygga om din utrustning till sina ursprungliga dimensioner.

 

Kontakta Castolin-Serivces-tjänster

Wearfacing-tillämpningar: förebyggande beläggningsteknik kan användas för att skydda dina delar från nötning, erosion, korrosion, kavitation och metall/metallslitage. Delar som behandlats på detta sätt får betydligt längre livslängd.

Specialfogning: framsteg inom utveckling av metallurgisk legering erbjuder kontinuerligt bättre prestanda och livslängd, men ofta med motsvarande svårigheter att sammanfoga dessa metaller. Vår omfattande tillämpningskunskap kan hjälpa dig att montera dessa svårsvetsade material.

Förebyggande beläggningar: tillämpas ofta på stora ytor för att skydda dem från kombinationer av korrosion, erosion och slitage.

Maskinöversyn: omfattar ombyggnad av dimensionstoleranser, monteringsomjustering, inkorporering av ytförädlade ytor och byte av reservdelar och kan utföras i någon av våra specialiserade anläggningar.

Felanalys: utveckling av den optimala tillämpningen för dina problem börjar med en ordentlig analys av de involverade slitagemekanismerna.

 


Tillbaka till början

Teknik och bearbetning

Kunninga ingenjörer och omfattande kunskap

Castolin sysselsätter många ingenjörer och tekniker som enbart jobbar med att lösa dina tekniska problem. Beroende på var verkstaden ligger, kan våra ingenjörer konstruera wearfacing-skydd i era delar, vilket är det enklaste sättet för dig att utnyttja livsförlängande teknik på dina delar.

Vi erbjuder många olika bearbetnings-, fräsnings-, slipnings- och formningstjänster.

 

Kontakta Castolin-Services-tjänster

 


Tillbaka till början

Hur är det med normer?

Efterföljande av de senaste ISO-standarderna

I de flesta länder runt om i världen har man fastställt normer för alla typer av material och processer. Dessa normer behövs för hälsa och säkerhet och för att fastställa vissa mekaniska och kemiska egenskaper. Castolin är en anhängare av normer och följer normer som EN, DIN, ISO. Trio Castolin Services i Norge är nu AKILLES-godkänd. Medan flexibilitet är nyckeln till att hjälpa våra kunder, är effektivitet och ledtid alltid i fokus. Vår kultur av ständiga förbättringar har sina rötter i vår personal och bygger på 5S-program som tillämpas i våra Castolin Services. Vi vill dock påpeka att även om normer behövs, skapas inte alla produkter med samma norm på samma sätt. Castolin har överskridit branschkraven i många år i våra krav på prestanda och säkerhet.

 

Kontakta Castolin-Services-tjänster