News

Alltid nära till våra kunder

 

Lansering av den nya versionen av EnDOtec DO*327 och den nya elektroden Castolin Eutectic 6327 XHD


Castolin Eutectic har nöjet att meddela att vi nu lanserar den nya uppdaterade versionen av rörelektroden EnDOtec® DO * 327 och den nya elektroden Castolin Eutectic 6327 XHD.

Elektroden Castolin Eutectic 6327 XHD är en högpresterande elektrod för återuppbyggnad och användning mot olika typer av slitage. slitage. Castolin Eutectic 6327 XHD motsvarar DO*327 i många avseenden så man kan enkelt säga att de två nya produkterna är det perfekta paret någonsin från Castolin.

Förbättrade egenskaper

Kursprogram 2019: Lödning, Svetsning, Termisk Sprutning


Lödning

1. Professionell Lödare med möjlighet att certifiera enligt gällande standard, Kurslängd 2 dagar
Utbildningen omfattar både teori och praktik som knyts samman så att man för en stor förståelse för lödprocessen. Under kursen hanteras allt från material, processer, gassäkerhet samt lödteknik med och utan skyddsgas. Kursen är också grundläggande för att gå vidare till en specialiserad utbildning som lödspecialist.
Kurstillfällen: █ v. 6   7-8 Februari   █ v. 43   24-25 Oktober   Pris: 9.900:- exkl. moms
 
2. Castolin “Lödspecialist” - Lödansvariga, Kurslängd 2 dagar

Castolin Eutectic slitplåtar för ökad livslängd

Tags: Nouveau service

Nu har säsongen för revisionerna vid kraftvärmeverken startat. Vid ett utav Sveriges största avfallseldade verk sker ett utbyte av hela bränsleschaktet, vid ett utav linjerna.

Hela schaktet invändigt är det byggt med Castolin Eutectic slitplåt, CDP 1001. Kunden har mycket god erfarenhet av Castolin Eutectic´s reparations och slitagelösningar inom svetsning, Inconel påsvetsning och termisk sprutning. I just detta fall är det hårdsvetsad slitplåt CDP som gäller. Erfarenheten visar vid just slitage position är CDP mer än 6 ggr slitstarkare än normalt härdad plåt.

PS. Vid denna anläggning förbränns avfall ifrån ca. 300 st sopbilar per dag.

Tags: 
Nouveau service

Utbildning av Europeisk Termisk Sprutoperatör, ETS


Castolin Scandinavia AB har nyligen om certifierat sig som utbildare av termiska sprutoperatörer (ETS). Om certifiering görs vart tredje år av Svetskommissionen för att säkerställa utbildningens kvalitet och utförande.    

 

Castolin Scandinavia har sedan 1999 bedrivit utbildning av ETS-operatörer i Sverige.
 

ETS-utbildning är en utbildning enligt en utbildningsriktlinje som är framtagen inom EWF (European Welding Federation) och som är likalydande och tillämpas lika i hela Europa. 
Riktlinjen innehåller detaljerade minimikrav inträdeskrav, kursinnehåll och utbildningstid för varje avsnitt sam hur examineringen skall ske.

Kursprogram 2018: Lödning, Svetsning, Termisk Sprutning


Lödning

1. Professionell Lödare med möjlighet att certifiera enligt gällande standard
Utbildningen omfattar både teori och praktik som knyts samman så att man för en stor förståelse för lödprocessen. Under kursen hanteras allt från material, processer, gassäkerhet samt lödteknik med och utan skyddsgas. Kursen är också grundläggande för att gå vidare till en specialiserad utbildning som lödspecialist.
Kurstillfällen: █ v. 6 7-8 Februari █ v. 43 24-25 Oktober   Pris: 9.900:- exkl. moms
 
2. Castolin “Lödspecialist” - Lödansvariga Kurslängd 2 dagar

Underhåll 2018: Skriv ut ditt kostnadsfria entrékort idag


Här samlas hela branschen för att ta del av den senaste tekniken och kunskapen som kan bidra till att utveckla både er anläggning och personal i syfte att ställa om till ett smartare underhåll! Ta del av program och utställarlista på https://underhall.se/ eller ladda ner Svenska Mässans app.

God Jul! I år får du ingenting ...


Istället för julklappar har Castolin Scandinavia valt att ge ett bidrag till Rädda Barnen för att hjälpa dem i deras arbete för alla världens barn som behöver hjälp i någon form.

Tack vare er kan vi vara på plats i Syrien, Jemen och många andra länder där barn lever mitt i ett krig och behöver vår gemensamma hjälp för att överleva. Tillsammans ser vi till att barnen får mat, filtar, skola och en trygg barndom.

Vi kämpar för att alla barn ska få en trygg och hälsosam uppväxt, att de ska kunna göra sina röster hörda och därmed få inflytande över sin situation. Inget barn ska utsättas för våld, övergrepp eller diskriminering.

 

Patenterad CaviTec-legering minskar underhållskostnader i vattenkraftverk


Castolin Eutectic tillverkar en patenterad och skyddad legering som genom unik sammansättning tål kraftigt kavitationsslitage i vattenkraftverk. Med den nyliga lanseringen av svetsningsmaskinen XuperArc har Castolin Eutectic utvecklat en ny, dedikerad synergisk CaviTecTM-linje för svetsning i svåra svetslägen. 

Den senaste mjukvaruversionen i vår XuperArc-utrustning inbegriper det integrerade och driftklara CaviTec GMA 1,2 mm-programmet, som skapats för svetsning i alla möjliga svetslägen, inklusive uppsvetsning. För jobb på fältet rekommenderas den lättviktiga svetsningsutrustningen XuperArc 3000, som väger 35 kg utan kylning. För svetsningsjobb i verkstad är XuperArc 4000/5000 det bästa alternativet.

Nya PTA svetsar från Castolin Eutectic


De senaste PTA svetsmaskinerna (Plasma Transferred Arc) från Castolin Eutectic heter EuTronic® GAP 2501 DC och EuTronic® GAP 3501 DC.

Det som skiljer de båda maskinerna är den maximala strömstyrkan.  EuTronic® GAP 2501 DC arbetar med svetsströmmar mellan 2,0-250A medan EuTronic® GAP 2501 DC arbetar med svetsströmmar mellan 2,0-350A.

LKAB väljer Castolin Eutectic HD8


Till en stor processfläkt till Kulsinterverk 2 i Kiruna har LKAB valt att skydda de mest utsatta partierna med en mycket nötningsbeständig slitplåt, Castolin Eutectic HD8. Castolin Eutectic HD8 består av en extrem nötningsbeständig nickellegering med 60% WC.

Det nötningsbeständiga skiktet är 3 mm och den totala tjockleken är 11 mm. Triangelplåten slits extremt mycket i drift och man ville förlänga livslängden då denna styr när slitgodset skall bytas ut. De tolv triangelplåtarna bultas fast med vanlig svart insexskruv och sedan svetsas hålen och skruvskallarna igen med Castolin DO*11 för att skydda dessa. Castolin DO*11 är en svetstråd med liknande egenskaper som Castolin Eutectic HD8.

Pages