Utbildning av Europeisk Termisk Sprutoperatör, ETS


Castolin Scandinavia AB har nyligen om certifierat sig som utbildare av termiska sprutoperatörer (ETS). Om certifiering görs vart tredje år av Svetskommissionen för att säkerställa utbildningens kvalitet och utförande.    

 

Castolin Scandinavia har sedan 1999 bedrivit utbildning av ETS-operatörer i Sverige.
 

ETS-utbildning är en utbildning enligt en utbildningsriktlinje som är framtagen inom EWF (European Welding Federation) och som är likalydande och tillämpas lika i hela Europa. 
Riktlinjen innehåller detaljerade minimikrav inträdeskrav, kursinnehåll och utbildningstid för varje avsnitt sam hur examineringen skall ske.

 Idag finns utbildningsriktlinjer fastställda för utbildning inom svetsning, svetsinspektion, limning och termisk sprutning. Efter godkänd examinering får operatören ett personligt diplom som ser likadant ut i hela Europa och är gångbart i alla Europas länder.
 

ETS-utbildning i Sverige

I Sverige är det Svetskommissionen som har huvudansvaret för utbildningarna. Ansvaret innebär att svara för utbildningarnas kvalitet och att genomföra den slutliga examineringen av operatörerna. Utbildningen genomförs i första hand av utbildningsorganisationer som är helt fristående från de huvudansvariga. I dagsläget är det Castolin Scandinavia AB som utför dessa utbildningar. Innan en utbildare får starta en kurs gör Svetskommissionen en granskning av utbildaren för att kontrollera att kursplan, lärare, lokaler och utrustning uppfyller EWF:s riktlinjer och regler. Dessutom säkras kursernas kvalitet genom återkommande revision vart tredje år.

 Efter grundutbildningen som innefattar både teori och praktik följer den specifika utbilningen beroende på vilken sprutprocess/sprutprocesser kursdeltagaren har valt att utbilda sig i.

Därefter följer den teoretiska och praktiska examineringen enligt EN ISO 14918 som genomförs av den av Svetskommissionen utsedda examinatorn.
Under den praktiska examineringen sprutas även provkroppar för efterföljande egenskapsutvärdering.
 

Varför skall man gå en EWF-utbildning?

De europeiska utbildningarna ger deltagaren gedigen kunskap och dessutom ett kunskapsbevis i form av ett internationellt välkänt diplom som gör att operatören kan genomföra sprutningar i hela Europa där ett ETS certifikat krävs.
 

För mer information eller anmälan kontakta:  Per Andersson +46 (0)70 231 47 73 eller växel +46 (0)31 57 04 70 per.andersson@castolin.se

 

Downloads: