Senaste teknik inom korrosions/erosions ytskydd


Flera värmekraftsanläggningar, konverterar idag ifrån skogsflis till annan typ av bränsle t.ex. rivningsvirke ”RT-flis”. Den bidragen orsaken är bränslekostnaden som minskar med två tredjedelar. Istället för att virket deponeras förbränns det som ger både värme och el.

Vid eldning med ”RT” flis måste vissa delar utav tryckkärlet skyddas mot korrosion/erosion t.ex. eldstads- och konvektionspaneler, samt överhettar tuber. Ett värmekraftverk i Mälardalen, ENA Energi, har under fyraårs period uppgraderat panelerna på plats i panna med NiCr 625 ”Inconel” allt för att skydda mot högtemperatur korrosions som uppstår vid RT-flis förbränning Utöver denna åtgärd är vissa ytor utsatta för mer erosion, än korrosion, orsakad av sand i bränslet. Dessa tryckbärande ytor är skyddade med Castolin Eutectic ChromeClad AR. Tryckkärlsdelar som är utsatta för extrem erosion är skyddade med FuseClad. Senaste åtgärden utfördes under revisionen 2016.