LKAB väljer Castolin Eutectic HD8


Till en stor processfläkt till Kulsinterverk 2 i Kiruna har LKAB valt att skydda de mest utsatta partierna med en mycket nötningsbeständig slitplåt, Castolin Eutectic HD8. Castolin Eutectic HD8 består av en extrem nötningsbeständig nickellegering med 60% WC.

Det nötningsbeständiga skiktet är 3 mm och den totala tjockleken är 11 mm. Triangelplåten slits extremt mycket i drift och man ville förlänga livslängden då denna styr när slitgodset skall bytas ut. De tolv triangelplåtarna bultas fast med vanlig svart insexskruv och sedan svetsas hålen och skruvskallarna igen med Castolin DO*11 för att skydda dessa. Castolin DO*11 är en svetstråd med liknande egenskaper som Castolin Eutectic HD8.

Fläkten som har en diameter på 2290 mm och en bredd på 690 mm. 

LKAB:s kärnaffär är att bryta och förädla järnmalm till stålindustrin. Inom koncernen ryms idag industrimineraler och produkter som har andra tillämpningsområden för järnmalm, liksom högeffektiva borrsystem. Därutöver har LKAB ett antal helägda dotterbolag som tillhandahåller tågtransporter, berg­ och verkstadstjänster och sprängmedel, liksom ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 2 300 fastigheter i Kiruna och Malmberget.