Kursprogram 2017: lödning, svetsning, termisk sprutning


​Castolin Eutectic är världsledande inom slitagebekämpning, ytförädling och sammanfogningsteknologi. Vi har kunskap, utrustningar, tillsatsmaterial och utbildningar för svetsning, lödning, termisk sprutning, slitplåtar och polymera material inom områdena reparation och förebyggande underhåll.

Lödning

​1. Professionell Lödare med möjlighet att certifiera enligt gällande standard. Utbildningen omfattar både teori och praktik som knyts samman så att man för en stor förståelse för lödprocessen. Under kursen hanteras allt från material, processer, gassäkerhet samt lödteknik med och utan skyddsgas. Kursen är också grundläggande för att gå vidare till en specialiserad utbildning som lödspecialist.

Kurstillfällen: █ v.6   8-10 feb. 2017  █ v.43  25-27 okt. 2017    Pris: 9.900:- exkl. moms

Certifiering: pris på begäran
2. Castolin “Lödspecialist” - Lödansvariga 
Detta är en utbildning för lödansvariga och konstruktörer som vill fördjupa sina kunskaper inom lödteknik, både teoretiskt och praktiskt. Under kursen hanteras materiallära, produktionsteknik, hållfasthet, provmetoder, standarder och praktiska övningar. Förkunskaper: Genomgått kursen Castolin Professionell Lödare (1) eller stor erfarenhet inom lödteknik.

Kurstillfällen: █ v.20  17-19 maj 2017   Pris: 12.200:- exkl. moms

 

Svetsning

3. Reparatörsutbildning med möjlighet att certifiera enligt gällande standard. Kursens målgrupp är reparatörer och deltagarna får grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom reparationssvetsning med MMA, lödning samt Eutalloymetoden.

Kurstillfällen: █ v.10  8-10 mars 2017  █ v. 24   14-16 juni 2017  █ v.38   20-22 sept. 2017  █ v.46   15-17 nov.  2017    Pris: 13.300:- exkl. moms

Certifiering: pris på begäran
 
4. Underhållssvetsning med möjlighet att certifiera enligt gällande standard. Kursens målgrupp är reparatörer som svetsar med MMA, rörelektroder och TIG. Deltagarna får teoretiska och praktiska kunskaper om svetsprocedurer för svårsvetsade grundmaterial, analysering av slitageorsaker och underhållsekonomi.

Kurstillfällen: █ v.8  22-24 feb. 2017   █ v.13  29-31 mars 2017 █ v.37 13-15 sept.  2017 █ v.49  6-8 dec. 2017    Pris: 13.300:- exkl. moms

Certifiering: pris på begäran
5. Verktygssvetsning 
Kursens målgrupp är reparatörer som svetsar i klipp-, press- och smidesverktyg. Deltagarna får praktiska och teoretiska kunskaper om svetsbarhet hos verktygsmaterial, värmebehandling i samband med verktygssvetsning samt slitagetyper i verktygen.

Kurstillfällen: █ v.11 15-17 mars  2017 █ v.41  11-13 okt. 2017      Pris: 13.300:- exkl. moms

 
6. Materiallära
Kursens målgrupp är de som vill fördjupa sig i svetsmetallurgi. Deltagarna får en teoretisk grund i materiallära, materialkännedom, värmebehandlingar och proceduren vid svetsning

Kurstillfällen: █ v.42  18-20 okt. 2017         Pris: 13.300:- exkl. moms

 

Kontakta oss

 

Termisk Sprutning

7. Grundkurs i Termisk Sprutning. Kursens målgrupp är maskinarbetare och reparatörer. Deltagarna får grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna utföra arbeten med termisk sprutning.

Kurstillfällen: █ v.4    25-27 jan. 2017 █ v.14  5-7 april 2017  █ v.36   6-8 sept. 2017 █ v.47  22-24 nov. 2017     Pris: 13.300:- exkl. moms


8. Termisk Sprutning - påbyggnad med förberedande ETS-certifiering
Kursens målgrupp är operatörer som slutfört grundkurs (7). Deltagarna får en bredare kunskap om termisk sprutning samt fördjupat kunnande om material och ekonomi.

Kurstillfällen: █ v.45   8-10 nov. 2017   Pris: 13.300:- exkl. moms


9. Företagsanpassade utbildningar. Utöver de planerade kurserna kan vi erbjuda företagsanpassade utbildningar inom vår kärnkompetens “HÖG BELASTNING HÖGT SLITAGE” med teknikerna svetsning, lödning, termisk sprutning, slitplåt och polymera material. Kursen kan hållas vid det egna företaget eller vid vårt svetsinstitut.

10. Seminarie i förebyggande underhåll - Gliwice, Polen. Kursens vänder sig till beslutsfattare, underhållspersonal och konstruktörer. Deltagarna får teoretiska kunskaper att analysera vanliga slitageorsaker, metoder och påsvetsmaterial, teknikfördelar med termisk sprutning, fördelar med slitplåt och ekonomiska utfall av FU-åtgärder.

Kurstillfällen: █ v.18-19   6-10 maj 2017

Kontakta oss