Temadag slitageskydd-värmekraftverk


19.e Jan 2017 arrangerade Castolin Eutectic en temadag - slitageskydd-förbränningsanläggar - för danska kraftvärmeverk. FORCE  presentade det senaste inom sondtestning on-line och CFD analys (Computational Fluid Dynamics). Med CFD analys kan man simulera och förutspå var korrosionen kan uppstå i pannan.

Danmarks Tekniska Universitet DTU höll ett mycket intressant föredrag inom högtemperatur korrosion, i både avfall- och biomasseldade pannor. Det pågår helt klart mycket forskning kring korrosion i pannor, i synnerhet hur åldrat och kontaminerat material beter sig i drift efter svetsning.

Castolin Eutectic presenterade det senast inom boiler coating, slitplåtar/rör och påsvetsning av valskvarnar. Där ett flertal utav deltagarna visade ett stort intresse.

Som en följd, resulterade det till flera inbjudningar i samband med kommande revisioner