Castolin Scandinavia donerar till Rädda Barnen till jul


Istället för julklappar har Castolin Scandinavia valt att ge ett bidrag till Rädda Barnen för att hjälpa dem i deras arbete för alla världens barn som behöver hjälp i någon form. Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.

Det finns över 2 miljarder barn i världen. Livsvillkoren för dessa barn skiljer sig markant åt. Utsatta barn finns såväl i de fattigaste länderna i världen som i länder som på många sätt är trygga och bra att växa upp i. I Sverige lever till exempel ett skrämmande stort antal barn i fattigdom. Utifrån det driver vi barns rätt att växa upp utan våld, övergrepp och kränkningar, rätten att kunna äta sig mätt och få vård om man blir sjuk, rätten att ha en skola att gå till och rätten att få delta och ha inflytande i frågor som rör ens vardag.

"35 miljoner barn är på flykt i världen idag. Rädda Barnen arbetar på plats i katastrofområdena, längs flyktvägarna och här i Sverige. För att vårt arbete ska kunna fortgå och vi ska kunna hjälpa ännu fler barn så behövs människor som stöttar vårt arbete", säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.