Att stärka vårt OEM Lödning laget


Castolin Scandinavia AB har förstärkt organisationen genom att anställa Tommy Bergenholt som ansvarig för OEM Lödning.

Med Tommy i organisationen kan vi ytterligare befästa vår starka position på den Skandinavien marknaden.

Kontakta gärna Tommy via mob. +46 (0)705 57 05 04 eller via mejl tommy.bergenholt@castolin.se