Utrustningar

Följande exempel från Castolin Eutectics exlusiva sortiment av svets, lödning och beläggningsprodukter visar ett urval av underhåll, reparationer, förbindning och tillverkningslösningar. Om din önskade produkten inte är listad nedan, vänligen kontakta oss.  

 CastoFuse Torch Kits
CastoFuse - Fusionsbrännare med oxyacetylen som förvärmer och sammansmälter Eutalloy RW-beläggningar.
 Castodyn DS 8000 Kits
Avancerat modulärt termiskt sprutsystem med oxyacetylen, utformat för sprutning av ett stort antal legeringar och andra material för många olika användningsområden.
 EuTronic® Arc Spray 4 complete kit
EuTronic Arc är den termiska sprutprocess som har högst produktivitet.
 CastoDyn SF Lance Kits
CastoDyn SF-Lance – användarvänligt, avancerat, industriellt termiskt sprutbeläggningssystem
 SuperJet-S- Kits
SuperJet Eutalloy är en termisk sprutbrännare med oxyacetylen, som ger mycket exakta slitageskyddande beläggningar.
 CastoJet CJK5
Kerozene fuelled high pressure HVOF for cold sprayed coatings of high quality
EuTronic® GAP 2001 DC
är den naturliga vidareutvecklingen av den tidigare GAP 2000, nu tillgänglig i två versioner för en bättre bekvämlighet vid användning.
EuTronic® GAP 3001 DC
Castolin Eutectics universella robotiserade beläggningssystem innehåller alla de komponenter som behövs för skiktbeläggning av runda delar.
 GAP Automated Unit
Castolin Eutectics universella robotiserade beläggningssystem innehåller alla de komponenter som behövs för skiktbeläggning av runda delar.
 E12N
Manuell brännare för plasma- och eller mikroplasmafogning, med eller utan fyllnadsmetall, och för beläggningsarbete med kalltråd eller TIG-stav.
 E42
Plasmabrännare med hög intermittens, designad för automatiskt beläggningsarbete med pulver eller kalltråd.
 E52
Universal plasmabrännare, designad för automatiskt beläggningsarbete med pulver eller kalltråd.
 E54
Plasmabrännare designad för automatisk inre pulverbeläggning (minsta inre diameter 80 mm).
 EP2
Pulvermatarna EP1 och EP2, i kombination med vårt utbud av strömförsörjningsaggregat och brännare, passar varje användningsområde.
 24V KD2
KD2 på 24 V och den fristående KD3 kan mata trådar från 0,8 till 2,8 mm med ett system med 4 rullar, som ger perfekt precision.
 Remote Controls
Det finns manuella och fotstyrda fjärrkontroller för extra komfort under svetsningen.