Tillbehör

Följande exempel från Castolin Eutectics exlusiva sortiment av svets, lödning och beläggningsprodukter visar ett urval av underhåll, reparationer, förbindning och tillverkningslösningar. Om din önskade produkten inte är listad nedan, vänligen kontakta oss.  

 Protective goggles
Protective goggle, clear, scratch-proof
 Auto darkening welding helmet
Robust and lightweight
 Gloves
For up to 200 °C
 Gloves
For 150 °C contact heat and 1000 °C radiant heat
 Protective goggles
Protective goggle, clear, scratch-proof