TIG-utrustningar

Följande exempel från Castolin Eutectics exlusiva sortiment av svets, lödning och beläggningsprodukter visar ett urval av underhåll, reparationer, förbindning och tillverkningslösningar. Om din önskade produkten inte är listad nedan, vänligen kontakta oss.  

CastoTig® 1702 AC/DC
Digital växelriktare för TIG-svetsning
CastoTig® 2201 DC
Digital växelriktare för TIG-svetsning
CastoTig® 2202 AC/DC
Digital växelriktare för MMA-svetsning
CastoTig® 3011 DC and 3012 AC/DC
Efter flera års nära samarbete mellan forsknings- och utvecklingsavdelningen och de tekniska specialisterna, kan nu Castolin Eutectic stolt presentera de nya TIG-aggregaten på 300 A som är tillverkade med den senaste tekniken och helt digital kontroll