Självskyddande rörelektroder

Följande exempel från Castolin Eutectics exlusiva sortiment av svets, lödning och beläggningsprodukter visar ett urval av underhåll, reparationer, förbindning och tillverkningslösningar. Om din önskade produkten inte är listad nedan, vänligen kontakta oss.  

TeroMatec® 688
Kontinuerlig elektrod för reparation och sammanfogning på tunga sektioner och för användning till TeroCote skyddsbeläggningar.
TeroMatec® 690
Sammanfogning av vinkeljärn, skopor, maskiner i gjutstål, lyftkranar, ramverk, balkar, jiggar, rörläggning, rensning, stöttor, slitplattor.
TeroMatec® 2010
Kontinuerlig elektrod utan skyddande gas, för sammanfogning av strukturstål samt ombyggnad och reparation av krymphål, blåsor och gjutdefekter i stora delar gjorda av gjutstål eller halvhårt stål.
TeroMatec® 3110
Kontinuerlig elektrod utan gasskydd, för ombyggnad och slitageskyddande beläggning av stora delar, däribland styrvalsar och drivmekanismer på bandfordon.
TeroMatec® 3302
Kontinuerlig elektrod utan gasskydd, för mellanlager och ombyggnad (före den sista slitagebeläggningen) av 13 % manganstål, legeringsstål och härdbart stål.
TeroMatec® 3205
Kontinuerlig elektrod utan gasskydd, för slitageskyddande beläggning på delar som t.ex. kranhjul, grävskopor, skärtänder, skenor och klövtappar till valsverk.
TeroMatec® 3220
Austenitisk stållegering med hög manganhalt för TeroCote slitageskydd och reklamation av mekaniska skoveltänder, krosshammare, cylindrar och rullar, impellerstänger, gripkanter etc.
TeroMatec® 3530
Rostfri legering av krom, nickel och stål, för sammanfogning av rostfritt kromstål, martensitiskt och martensitiskt-ferritiskt stål, och för slitageskyddande beläggning mot korrosion, frätning, kavitation eller metall-metallfriktion.
TeroMatec® 3952
Kontinuerlig kärnelektrod utan gasskydd, för slitageskyddande beläggning på delar som klinkerkrossar, sinterfläktar, varma siktar och koner och trattar till smältugnar.
TeroMatec® 4415
Kontinuerlig elektrod utan gasskydd, för slitageskyddande beläggning på delar som t.ex. borrar, gripskopor, grävskopor, skärtänder, krosshammare och släggare.
TeroMatec® 4601
Hypereutektisk gjutjärnslegering med hög kromhalt, för slitageskydd av delar i industrierna för stenbrott, cement, sand och grus, muddring och gjuteri
TeroMatec® 4625
Kontinuerlig elektrod utan gasskydd, för slitageskyddande beläggning på delar som transportörsskruvar, jordkokskrossar, transportkättingar och sopkrossningskvarnar.
TeroMatec® 4630
Kontinuerlig elektrod utan gasskydd, för slitageskyddande beläggningar på delar som inmatningsskruvar och sektioner till brukblandare, blandare och skrapare, tänder till grävmaskiner, fläktblad och uppsamlingspumpar.
TeroMatec® 4660
Kontinuerlig kärnelektrod utan gasskydd, för slitageskyddande beläggningar på delar som käftkrossar, slitplattor, störtrännor, siktar
TeroMatec® 4923
Kontinuerlig elektrod utan gasskydd, för slitageskyddande beläggning på delar som t.ex. krosshammare, slungkrossar, grävskopor, skärtänder, dragskopor med lina, bulldozerblad och delar till muddringspumpar.
TeroMatec® 4395N
Självskyddande rörelektrod med nano-mikrostruktur lämplig vid kraftigt abrasivt och erosivt slitage i kombination med måttliga Slag