Självflussande legeringar

Följande exempel från Castolin Eutectics exlusiva sortiment av svets, lödning och beläggningsprodukter visar ett urval av underhåll, reparationer, förbindning och tillverkningslösningar. Om din önskade produkten inte är listad nedan, vänligen kontakta oss.  

 RB 5280
Tunnflytande silver-fosforkopparlod (2 % Ag)
 RB 5286
Tunnflytande silver-fosforkopparlod (5 % Ag)
 RB 5283
Tunnflytande silver-fosforkopparlod (15 % Ag)