Pastor

Följande exempel från Castolin Eutectics exlusiva sortiment av svets, lödning och beläggningsprodukter visar ett urval av underhåll, reparationer, förbindning och tillverkningslösningar. Om din önskade produkten inte är listad nedan, vänligen kontakta oss.  

 1800 PA
Cadfree® lödpasta med hög silverhalt, färdig för användning.
 Xuper 190
Lödpasta färdig att använda, innehållande eutektiskt Al-Si-metallpulver och ej frätande fluss.
 CastoTin® 1
Bly- och tennlödpasta färdig att använda, för sammanfogning och förtenning av stål- eller koppardelar