Mässing / Bronslegeringar

Följande exempel från Castolin Eutectics exlusiva sortiment av svets, lödning och beläggningsprodukter visar ett urval av underhåll, reparationer, förbindning och tillverkningslösningar. Om din önskade produkten inte är listad nedan, vänligen kontakta oss.  

 16/16 XFC®
Ni Ag-legerat mässinglod för svetslödning och hårdlödning av stål
 18/18 XFC®
Mässinglod för svetslödning av stål gjutjärn och Kopparlegeringar
 185 XFC®
Lod för pålödning av glidytor