Lodlegeringar

Följande exempel från Castolin Eutectics exlusiva sortiment av svets, lödning och beläggningsprodukter visar ett urval av underhåll, reparationer, förbindning och tillverkningslösningar. Om din önskade produkten inte är listad nedan, vänligen kontakta oss.  

 16/16 XFC®
Ni Ag-legerat mässinglod för svetslödning och hårdlödning av stål
 18/18 XFC®
Mässinglod för svetslödning av stål gjutjärn och Kopparlegeringar
 185 XFC®
Lod för pålödning av glidytor
 1020 XFC®/1020 F
Cadfree® lödlegering med hög silverhalt.
 1666/ 1666 XFC®
Cadfree® lödlegering med hög silverhalt för kapillärlödning.
 1703
Cadfree® lödlegering med hög silverhalt, innehållande nickel och mangan.
 181/181 F
Silverhaltig Cadfree® ternär legering för kapillärlödning och reparation av breda fogar.
 190
Kisellegerat aluminiumlod för hårdlödning av Al-leg. Mycket lättflytande.
 RB 5280
Tunnflytande silver-fosforkopparlod (2 % Ag)
 RB 5286
Tunnflytande silver-fosforkopparlod (5 % Ag)
 RB 5283
Tunnflytande silver-fosforkopparlod (15 % Ag)