Lättmetall lödning

Följande exempel från Castolin Eutectics exlusiva sortiment av svets, lödning och beläggningsprodukter visar ett urval av underhåll, reparationer, förbindning och tillverkningslösningar. Om din önskade produkten inte är listad nedan, vänligen kontakta oss.  

 190
Kisellegerat aluminiumlod för hårdlödning av Al-leg. Mycket lättflytande.