Flussmedel

Följande exempel från Castolin Eutectics exlusiva sortiment av svets, lödning och beläggningsprodukter visar ett urval av underhåll, reparationer, förbindning och tillverkningslösningar. Om din önskade produkten inte är listad nedan, vänligen kontakta oss.  

 157
Flussvätska för mjuklödning
 1802 HF
Flusspulver för lödning av alla legeringar med hög silverhalt.
 1802 N Atmosin
Flusspulver för lödning av alla legeringar med hög silverhalt.
GreenFlux 1802 PF Atmosin
Flusspasta för lödning av alla legeringar med hög silverhalt.
 181 PF Atmosin
Flusspasta för lödning av alla legeringar med låg silverhalt.
 ActivaTec® 1000
Flusspasta för lödning av alla legeringar med hög silverhalt.
 AluTin 51
Flussvätska för mjuklödning.