Zakłady usługowe Castolin Services

Naprawy z użyciem technologii napawania, nanoszenia powłok i spawania wykonywane w naszych warsztatach i u klienta


Powrót do początku

Zakłady usługowe Castolin Services

Posiadamy wiedzę specjalistyczną, która pozwala nam wykonywać zlecone prace terminowo i dobrze za pierwszym razem

Castolin rozumie, iż klienci wolą skupiać się na swojej podstawowej działalności i decydują się zlecać obsługę techniczną, zwłaszcza w okresach szczytowego popytu lub wyłączeń awaryjnych. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów ogromnie rozbudowaliśmy naszą sieć specjalistycznych warsztatów Castolin Services oferujących czynności obsługi technicznej „pod klucz”.

Nasz stały, duży zespół świetnie wyszkolonych specjalistów technicznych zapewnia szybką reakcję i doskonałą jakość wykonania prac. Realizujemy usługi na miejscu u klienta lub w naszych zakładach usługowych. Castolin posiada w pełni wyposażone warsztaty usługowe w większości państw na świecie. Na przykład w naszym głównym zakładzie Castolin Services w Belgii dla branży stalowej możemy obsługiwać części o wadze do 100 t.

Dysponujemy wiedzą fachową zwłaszcza w obszarze przemysłu: stalowego, cementowego, recyklingu, naftowego, górniczego, szklanego, celulozowo-papierniczego, produkcji form i narzędzi dla motoryzacji, pogłębiania dna.

 

Kontakt z Castolin Services
 

Powrót do początku

Usługi u klienta

Jesteśmy elastyczni

W zależności od zlecenia usługa może być wykonana w naszym warsztacie lub w zakładzie klienta. Jeżeli urządzenie jest za duże do transportu – np. duży i kosztowny kocioł, młyn misowo-rolowy, duża prasa – nasi specjaliści z Castolin Services jadą do zakładu klienta i rozwiązują problem na miejscu.

Jesteśmy też w stanie przeprowadzić naprawę głównych części, np. elementów o wadze jednostkowej do 100 ton, i wykonywaliśmy już z powodzeniem naprawy pionowych młynów misowo-rolowych i pierścieni tocznych pieców obrotowych w cementowniach na całym świecie. Na co dzień wykonujemy również zabezpieczenia prewencyjne, np. nanoszenie powłok zabezpieczających kotły i realizację dużych konstrukcji z płyt trudnościeralnych.

 

Kontakt z Castolin Services

 


Powrót do początku

Wykonywanie powłok zabezpieczających na częściach

Wykonane części pozwalają maksymalnie wydłużyć trwałość użytkową maszyn

Castolin wykonuje części odporne na zużycie, którymi można zastąpić zużyte części oryginalne. Dzięki rozległej, specjalistycznej wiedzy, nasze zamienniki mają znacznie dłuższą żywotność niż części oryginalne. Zastosowanie części o przedłużonej żywotności pozwala na znaczne wydłużenie okresu działania maszyn między wyłączeniami oraz oszczędności kosztów dotyczących postojów, części zamiennych i wydajności maszyn.

Nasze zakłady usługowe Castolin Services dysponują specjalnymi zdolnościami zapewniającymi utrzymanie odpowiednich wymiarów, tolerancji i odporności na zużycie. Dzięki stosowanym metodom i wyposażeniu jesteśmy w stanie idealnie dobrać produkt Castolin do różnych zastosowań, od pojedynczych części po części wykonywane w ilościach 100.000 sztuk rocznie.

 

Kontakt z Castolin Services

 


Powrót do początku

Naprawy, regeneracja i napawanie

W czym jesteśmy najlepsi

Naprawy awaryjne: w przypadku nieprzewidzianego zatrzymania lub ograniczenia produkcji u klienta, jesteśmy w stanie dokonać napraw bezzwłocznie bazując na naszym rozległym doświadczeniu.

Naprawy standardowe: pęknięcie, rozerwanie i zużycie może też powodować wycieki i utratę wydajności. W takich przypadkach, podczas planowej interwencji u klienta można zastosować dobrze udokumentowane metody naprawy.

Odtworzenie wymiarów: utrata wymiarów może powodować drgania, hałas i ryzyko uszkodzenia pracujących urządzeń. Nasze technologie nanoszenia powłok pozwalają odtworzyć pierwotne wymiary urządzeń.

 

Kontakt z Castolin Services

Zastosowanie powłok zabezpieczających: technologię zabezpieczeń prewencyjnych można stosować do ochrony części przed ścieraniem, erozją, korozją, kawitacją i zużyciem adhezyjnym. Zabezpieczone części mają znacznie dłuższą żywotność.

Połączenia specjalistyczne: postęp w dziedzinie rozwoju stopów hutniczych pozwala na ciągłe zwiększanie wydajności i żywotności maszyn, ale często wiąże się z trudnościami z łączeniem takich metali. Jesteśmy w stanie pomóc w pokonaniu tych problemów bazując na naszej rozległej wiedzy praktycznej.

Powłoki prewencyjne: są często stosowane na dużych powierzchniach, aby zabezpieczyć je przed korozją, erozją i ścieraniem.

Remonty maszyn: obejmujące odtworzenie tolerancji wymiarowych, wyosiowanie po montażu, zabudowę zabezpieczonych elementów i wymianę części zamiennych można wykonać w naszych specjalistycznych zakładach.

Analiza uszkodzeń: opracowanie optymalnego rozwiązania dla klienta rozpoczyna się od prawidłowej analizy zużycia mechanizmów.

 


Powrót do początku

Usługi inżynierskie i obróbka mechaniczna

Doskonali inżynierowie i rozległa wiedza fachowa

Castolin zatrudnia wielu inżynierów i techników, którzy koncentrują się wyłącznie na rozwiązywaniu problemów technicznych klientów. Nasi inżynierowie są w stanie zaprojektować zabezpieczenia prewencyjne dla części klienta z użyciem technologii wydłużających ich żywotność.

Zakres dostępnych usług obejmuje obróbkę skrawaniem, frezowanie, szlifowanie, formowanie i kształtowanie.

 

Kontakt z Castolin Services

 


Powrót do początku

Normy

Zgodność z aktualnymi normami ISO

W większości krajów na świecie ustanowione są normy dla wszystkich rodzajów materiałów i procesów. Normy te są konieczne do zachowania BHP oraz określenia pewnych właściwości mechanicznych i chemicznych. Castolin posługuje się i przestrzega norm EN, DIN i ISO. Zakład Trio Castolin Services w Norwegii posiada obecnie dopuszczenie systemu ACHILLES. Pamiętamy, że dla naszych klientów kluczowe znaczenie ma nie tylko elastyczność, ale również wydajność i terminy realizacji. Zakorzeniona w naszych zakładach usługowych Castolin Services kultura ciągłego doskonalenia opiera się na naszych pracownikach realizujących programy 5S. Mimo iż normy są konieczne, nie należy zapominać, że nie wszystkie produkty wykonywane według tej samej normy są identyczne. Castolin od lat przekracza normy branżowe w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.

 

Kontakt z Castolin Services