Przejdź do treści

Naszą misją jest rozwijanie zastosowań i rozwiązywanie problemów klientów. W zależności od zlecenia klienta możemy wykonać usługę w naszym zatwierdzonym zakładzie usługowym Castolin Services lub dokonać transferu wiedzy u klienta. Od połowy lat 30-tych XX w. Castolin oferuje zakres specjalistycznych szkoleń dla przemysłu, które obejmują wszystkie aspekty procesów spawania, np. MMA, MIG, TIG, lutowania twardego, lutowania miękkiego i natrysku termicznego.

DLA SPAWACZY, INŻYNIERÓW I DYREKTORÓW ZARZĄDZAJĄCYCH

Rozpowszechnianie wiedzy

Nastawienie na doskonałą obsługę klienta oznacza udostępnienie globalnie pierwszorzędnych szkoleń dla klientów i użytkowników końcowych. Castolin przeszkolił tysiące techników na całym świecie, a w większości krajów działają nasze ośrodki szkoleniowe prowadzące programy szkoleniowe w różnych językach. Oferujemy szeroki zakres kursów, począwszy od jednodniowych szkoleń dla spawaczy po tygodniowe seminaria w zakresie utrzymania ruchu. Od spawaczy przez inżynierów, pracowników naukowo-badawczych po dyrektorów naczelnych – nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o fachowców i specjalistów technicznych szkolonych przez Castolin we wszystkich aspektach oszczędności kosztów w przemyśle, zużycia, napraw i przeglądów prewencyjnych.

PRAKTYKA, TEORIA CZY JEDNO I DRUGIE

Seminaria branżowe

Dostarczamy rozwiązania wszystkim ważnym przedsiębiorstwom przemysłowym, realizujemy globalne programy dla branży stalowej, cementowej, górniczej, energetycznej, naftowej, przetwórstwa odpadów i recyklingu itp. Na co dzień wspieramy pracowników utrzymania ruchu w stojących przed nimi wyzwaniach. Do tego służą również szkolenia dla konkretnych branż, będące okazją do nauki i wymiany informacji na temat ekonomicznych rozwiązań w grupie osób posługujących się tym samym językiem. W zależności od wymagań klienta, szkolenie obejmuje 100% zajęć praktycznych, 100% teorii, lub ich kombinację, i jest dostępne w formie pisemnej dla kliku rodzin produktów i technologii.

Whertec
Off
Zapytaj eksperta