TeroMatec® 4630

Drut proszkowy samoosłonowy do napawania na stalach niskostopowych i stopowych warstwy odpornej na intensywne ścieranie i erozję powodowaną przez drobne cząstki.

Właściwości i zalety

  • Własności mechaniczne napoiny już w pierwszym przejściu
  • Nie wymaga warstwy podkładowej
  • Napoina bezżużlowa
  • Zalecane użycie w warunkach terenowych
Dane techniczne: 
Twardość stopiwa:~67 HRC