EutecTrode® 2-26D

Dedykowana elektroda do spawania i napawania żeliwa na gorąco.

Zalecana do spawania żeliwa sferoidalnego i szarego. Własności fizyko0-chemiczne i mechaniczne zbliżone do materiału bazowego.
Własności i zalety

  • Własności napoiny takie jak: przewodność cieplna, kolor, podtność na korozję powierzchniową zbliżone do żeliwa
  • Spawanie w pozycji podolnej
  • Spawane żeliwo powinno być podgrzane wstępnie do temperatury 600-650°C
  • Możliwa obróbka termiczna zmieniająca mikrostrukturę stopiwa z ferrytycznej na ferrytyczno-perlityczną
Dane techniczne: 
Wytrzymałość na rozciąganie Rm ~435MPa
Granica plastyczności Re ~325MPa
Wydłużenie A5 ~10%
Twardość 180 HV30