EnDOtec® DO*16

Drut proszkowy przeznaczony do nanoszenia napoin o doskonałej odporności na uderzenia i naciski w temperaturze do 550°C.

Właściwości i zalety

  • Odporność na korozję, utlenianie w podwyższonych temperaturach, odkształcenia plastyczne i pełzanie
  • Dobra przewodniość cieplna, doskonały do wykonywania warstw pośrednich i regeneracji stali wysokostopowych
  • Napoina może być przekuwana i obrabiana cieplnie
  • Wysoka stabilność łuku
  • Spawanie we wszystkich pozycjach
Dane techniczne: 
Twardość stopiwa:42-47 HRC