1665

Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® o wysokiej zawartości srebra bez otuliny topnika do połączeń o dużej wytrzymałości materiałów różnoimiennych.

Dobór składników stopowych zapewnia bardzo dobrą płynność lutu po stopieniu oraz dużą wytrzymałość na rozciąganie. Przy zastosowaniu właściwego topnika z gamy Castolin uzyskujemy optymalną wytrzymałość złącza dzięki wypełnieniu szczeliny przez lut bez wad i nieciągłości.

Doskonałe rozpływanie lutu w złączu, wprowadzenie niewielkiej ilości ciepła do łączonych elementów, bardzo dobre własności mechaniczne oraz dobra widzialność jeziorka ciekłego metalu czynią ten stop lutowniczy wyjątkowym. Zalecany do stopów na bazie Fe, stali nierdzewnej, stopów Cu i Ni. Jest szczególnie odpowiedni do naprawy lub wykonywania przewodów i złączy w przemyśle spożywczym.

Stop może być również stosowany do złączy o większej szczelinie lutowniczej (<0,3mm). W przypadku przegrzewania się stali nierdzewnej w czasie lutowania, z uwagi na kształt i wielkość złącza, należy rozważyć stop o niższej temperaturze lutowania np. Castolin 1666.


Zastosowanie
  • Przemysł spożywczy: urządzenia i zbiorniki do przetwórstwa żywności, napojów, instalacje wodne, chłodnie
  • Przemysł energetyczny / elektryczny: łączniki, wirniki, generatory, transformatory, bezpieczniki
  • Przemysł medyczny: narzędzia chirurgiczne, urządzenia do pomiaru ciśnienia itp.
  • Przemysł HVAC: pompy ciepła, klimatyzatory, chłodziarki, wymienniki, zawory
  • Inne: instalacje chłodnicze, CO, gazowe, elementy zegarków, sprzęt oświetleniowy, instrumenty muzyczne
Dane techniczne: 
Zawartość wagowa srebra39%
Temperatura solidusu650°C
Temperatura likwidusu710°C
Wytrzymałość na rozciąganie570 MPa