Nasze technologie

Nasze technologie mają jak najlepiej służyć klientom


Technologie spawania
Technologie nanoszenia powłok
Technologie lutowania

Technologie spawania

Technologie nanoszenia powłok

Technologie lutowania

Płyty trudnościeralne CDP® i rury trudnościeralne CastoTube®

Istnieje wiele sposobów naprawy, regeneracji i zabezpieczania prewencyjnego części, a każda ma swoje zalety i ograniczenia. Dla wielu klientów wybór optymalnego procesu jest bardzo trudny, wymaga czasu i wiąże się z ryzykiem. Nawet gdy optymalny proces jest znany, często nie da się go zastosować we własnym zakresie. Ograniczenia wynikają np. ze zdolności spawalniczych posiadanych w zakładzie lub z jego możliwości inwestowania w sprzęt. Nasze w pełni wyposażone zakłady usługowe Castolin Services pozwalają pokonać te ograniczenia! Do każdego zadania jesteśmy w stanie dobrać optymalne rozwiązanie techniczne w ramach narzuconych ograniczeń ekonomicznych.

 

 

 

Powrót do początku

Technologie spawania

 

 • Spawanie metodą PTA
 • Spawanie metodą MMA
 • Spawanie metodą MIG/MAG
 • Spawanie łukiem otwartym
 • Spawanie metodą TIG
 • Cięcie plazmowe

 

Zapytaj eksperta

Skontaktuj się z nami,
służymy pomocą!

Spawanie metodą PTA (GAP)

Zalety procesu - minimalne wymieszanie z materiałem rodzimym, łatwa automatyzacja procesu, łatwość sterowania ściegiem - pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości powłok odpornych na zużycie i zastosowanie dla wielu różnych stopów. Idealna metod do stosowania w produkcji seryjnej. W procesie PTA zogniskowana plazma przechodząc przez odporną na ciepło anodę powoduje znaczny wzrost gęstości, energii i temperatury łuku. Materiał dodatkowy w postaci proszku lub drutu zimnego zostaje przekształcony w łuk plazmowy, przy czym łuk i jeziorko spawalnicze są chronione przed wpływem atmosfery gazem osłonowym. Castolin opracował specjalne proszki do metody GAP.

Proces MMA (Metal Manual Arc)

Po zajarzeniu łuku między elektrodą otuloną i spawanym elementem, drut rdzenia i powierzchnia obrabianego elementu topią się tworząc jeziorko spawalnicze. Równoczesny rozkład otuliny elektrody powoduje wydzielanie gazów i tworzenie żużla, który chroni jeziorko przed wpływem otaczającej atmosfery. Żużel twardnieje i ochładza się, i musi być usunięty ze spoiny po ułożeniu warstwy (lub przed ułożeniem następnej). Castolin opracował specjalną linię elektrod EutecTrode® wprowadzających niewielką ilość ciepła do obrabianego elementu, przeznaczonych do zastosowań przemysłowych obejmujących napawanie, naprawy i łączenie przy użyciu wysokiej jakości urządzeń do spawania MMA zawierających najnowsze rozwiązania techniczne.

Półautomatyczne spawanie w osłonie gazów ochronnych (EnDOtec® i CastoMag®)

Spawanie metodą MIG jest zbliżone do spawania MMA, gdzie ciepło wydziela się podczas formowania się łuku między metalową elektrodą i spawanym elementem. Elektroda topi się tworząc krople. Główna różnica polega na tym, że drut elektrodowy o małym przekroju jest podawany ze szpuli i konieczne jest doprowadzenie gazu osłonowego z zewnątrz. Drut jest podawany w sposób ciągły, przez co proces często nazywa się spawaniem półautomatycznym. Dla ustabilizowania łuku stworzono tryb impulsowy, w którym prąd ma małą wartość niższą od progowej, aby uniknąć zwarć i rozprysku. Przenoszeniem metalu sterują impulsy prądu, z których każdy ma wystarczającą moc do oderwania jednej kropli. Castolin opracował specjalną linię elektrod EnDOtec® (drut rdzeniowy) i CastoMag® (drut lity) do zastosowań przemysłowych obejmujących napawanie, naprawy i łączenie przy użyciu wysokiej jakości urządzeń do spawania MIG/MAG zawierających najnowsze rozwiązania techniczne.

Półautomatyczne spawanie bez stosowania gazu ochronnego (TeroMatec®)

Elektrody ciągłe do spawania łukiem otwartym zawierają na zewnątrz pasek specjalnego stopu, a ich rdzeń stanowi bardzo gęsto upakowany proszek. Taka budowa pozwala na szybkie układanie wysokiej jakości ściegów podczas nanoszenia powłok odpornych na wszelkiego rodzaju zużycie i podczas łączenia. W tej technologii można stosować szereg stopów o różnym składzie. Castolin opracował specjalną linię drutów samoosłonowych TeroMatec® (drut rdzeniowy samoosłonowy) wprowadzających niewielką ilość ciepła do obrabianego elementu, przeznaczonych do zastosowań przemysłowych obejmujących napawanie, naprawy i łączenie.

Spawanie metodą TIG (CastoTig®)

Podczas spawania metodą TIG łuk wytwarzany jest pomiędzy końcem elektrody wolframowej i spawanym elementem w atmosferze gazu obojętnego: argonu lub helu. Intensywny łuk wytwarzany dzięki zastosowaniu elektrody o małej średnicy jest idealny do spawania precyzyjnego, wysokiej jakości. Ponieważ elektroda wolframowa nie topi się w trakcie spawania, ciepło łuku topi materiał podstawowy, a pałeczka spawalnicza jest wprowadzana do jeziorka spawalniczego oddzielnie, w miarę potrzeby. Castolin opracował specjalną linię elektrod CastoTig® przeznaczonych do zastosowań przemysłowych obejmujących napawanie, naprawy i łączenie oraz pełną gamę urządzeń do spawania CastoTig®, zawierających najnowsze rozwiązania techniczne.

Cięcie plazmowe

Cięcie plazmowe uważa się za alternatywę dla technologii cięcia tlenowo-paliwowego. Istotna różnica polega na tym, że gdy w procesie tlenowo-paliwowym następuje utlenianie metalu, a metal topi się pod wpływem ciepła z reakcji egzotermicznej, w procesie plazmowym do topienia metalu wykorzystywane jest ciepło łuku. Zdolność topienia metalu bez jego utleniania ma zasadnicze znaczenie podczas cięcia np. stali nierdzewnej, która tworzy tlenki wysokotemperaturowe. Plazma pozwala równie skutecznie ciąć materiały o małej i dużej grubości. Przy użyciu ręcznego palnika można przecinać blachę stalową o grubości do 48 mm, a mocniejsze palniki sterowane komputerowo pozwalają przebijać i przecinać stal o drugości do 300 mm. Castolin stworzył pełną gamę wysokiej jakości urządzeń do cięcia plazmowego pod nazwą AirJet, zwierających najnowsze rozwiązania techniczne.

 

Powrót do początku

Technologie nanoszenia powłok

 

 • Natryskiwanie płomieniowe na zimno
 • Metalizacja łukowa
 • Natryskiwanie płomieniowe na gorąco
 • HVOF
 • Powłoki polimerowe

 

Zapytaj eksperta

Skontaktuj się z nami,
służymy pomocą!

Proszki do natryskiwania termicznego (RotoTec i CastoDyn)

Minimalna ilość doprowadzonego ciepła, dobre zdolności wiązania się z materiałem podłoża oraz szeroka gama materiałów pozwala oferować opłacalne rozwiązania w zakresie powłok odpornych na zjawiska zużycia.

Natryskiwanie termiczne (EuTronic Arc)

Wysokie tempo nanoszenia wysokiej jakości powłok przy użyciu łuku elektrycznego, który topi dwa druty rdzeniowe lub lite równocześnie, stanowi o ekonomiczności procesu. Możliwość natryskiwanie dużych powierzchni na miejscu u klienta.

Natrysk termiczny z późniejszym przetopieniem (Eutalloy)

Przetopienie po natryskiwaniu pozwala uzyskać silne wiązanie metalurgiczne i w pełni zwartą powłokę. Powłoka stanowi optymalne zabezpieczenie o wysokiej odporności na tarcie, korozję i utlenianie.

Płomieniowe natryskiwanie naddźwiękowe HVOF

Proces natryskiwania na zimno, z prędkością naddźwiękową zapewniającą maksymalne wiązanie mechaniczne pozwala uzyskać powłoki o jakości kosmicznej w cenach przemysłowych; do wykonania cienkich powłok można stosować różne materiały i super wytrzymałe węgliki.

Powłoki polimerowe (MeCaTec)

Produkty dwuskładnikowe stosowane w temperaturze otoczenia, które nie powodują odkształcenia cieplnego części, umożliwiają wykonywanie szybkich, efektywnych operacji. Zabezpieczenie części, których nie można spawać i/lub które mają złożoną geometrię.

 

Powrót do początku

Technologie lutowania

 

 • Powłoki ochronne
 • Topniki
 • Pierścienie i folie
 • Pałeczki w otulinie
 • Pasty
 • Dlaczego lutowanie twarde?

 

Zapytaj eksperta

Skontaktuj się z nami,
służymy pomocą!

Powłoki ochronne (stopy lutownicze TeroCote®)

Nanoszenie różnych stopów i materiałów kompozytowych przy użyciu łatwo dostępnego sprzętu do natrysku płomieniowego pozwala uzyskać powłoki o maksymalnej odporności na ścieranie charakteryzujące się optymalnym wiązaniem metalurgicznym i brakiem wymieszania z materiałem rodzimym.

Topniki

Topniki to odpowiednio dobrane produkty chemiczne służące do usuwania tlenków metali z powierzchni łączonych części metalowych. Proces usuwania lub oczyszczania następuje w trakcie operacji lutowania. Dobór optymalnego topnika do zastosowania, metalu rodzimego i stopu lutowniczego ma zasadnicze znaczenie dla efektywności operacji lutowania.

Pierścienie i folie

W naszej szerokiej gamie produktów oferujemy duży wybór materiałów dodatkowych w postaci różnych pierścieni, folii, drutów, prętów, past i specjalnych wstępnych kształtek spełniających potrzeby klientów w zakresie zabezpieczeń i napraw.

Pałeczki w otulinie

Zdajemy sobie sprawę, że każde zastosowanie musi spełniać indywidualne, specyficzne wymagania. Aby sprostać wymaganiom naszych klientów, w Castolin opracowaliśmy i wytwarzamy kilka rodzajów pałeczek w otulinie topnika. W przeciwieństwie do konkurencji, w Castolin nie używamy uniwersalnego topnika do wszystkich pałeczek; każda pałeczka zawiera rodzaj topnika dobrany pod kątem wybranego stopu. Ponadto każdy stop zawiera oznaczenie kolorem konkretnego topnika, co pomaga operatorowi dobrać stop/kolor do zastosowania.

Pasty

Pasty lutownicze najlepiej nadają się do procesów zautomatyzowanych. Właściwości wyróżniające pasty oferowane przez Castolin:

 • Maksymalna stabilność mechaniczna
 • Optymalne właściwości nanoszenia
 • Resztki pasty łatwo usuwalne w wodzie (z rąk i narzędzi)
 • Minimalna ilość powstającego dymu (lutowanie piecowe)
 • Brak wpływu spoiwa na proces lutowania
 • Maksymalna kapilarność
 • Proszek metalowy najwyższej jakości
 • Łatwe usuwanie pozostałości topnika

 • Dlaczego lutowanie twarde

  Lutowanie stosuje się już od ok. 1000 lat. Połączenia lutowane lutami twardymi stosuje się od długiego czasu w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, w elektronice i w wielu innych zastosowaniach. Długotrwała wytrzymałość połączeń lutowanych jest udowodniona. Inne materiały, np. tworzywa sztuczne, nie mają tak długiej historii i nie da się o nich powiedzieć tego samego. Co więcej, jeśli nie uda się wykonać połączenia lutowanego prawidłowo za pierwszym razem, wystarczy ponownie podgrzać złącze i naprawić je bez konieczności demontażu lub całkowitego przeinstalowania łączonych części. Lutowanie twarde to najbardziej niezawodne rozwiązanie na rynku.

  Lutowanie twarde daje połączenia o dużej wytrzymałości

  Odpowiednia konstrukcja złącza i dobór właściwych materiałów lutowniczych daje połączenie mocniejsze od łączonych materiałów. Fakt: Narzędzia z węglików spiekanych są najbardziej eksploatowane i muszą wytrzymywać największą ilość pchnięć, pociągnięć i uderzeń; w przypadku większości narzędzi ich części składowe z węglików spiekanych są wlutowane.

  Estetyka

  Doskonała kapilarność lutu w lutowaniu twardym, a dokładniej lutu srebrowego, pozwala uzyskać praktycznie niewidoczne połączenia i złącza. To jest powód, dla którego lutowanie stosuje się wszędzie tam, gdzie wygląd części na znaczenie nadrzędne: np. w złotnictwie, jubilerstwie, produkcji instrumentów muzycznych, okularów, żyrandoli, rzeźb, w przemyśle lotniczym itp.

  Bezpieczeństwo

  Wyłącznie lutowanie twarde daje całkowicie szczelne połączenia, gdy ma to znaczenie krytyczne, jak np. w instalacjach gazów palnych lub medycznych. Z tego powodu wiele norm wymaga lutowania takich instalacji krytycznych lutami twardymi.

  Lutowanie twarde zapewnia higienę

  Czy wiesz, że w rurach i połączeniach z tworzyw sztucznych prawie zawsze znajdują się miliony bakterii Legionella, które wywołują legionellozę czyli chorobę legionistów? Legionelloza to nietypowa i ciężka forma zapalenia płuc, które następuje poprzez wdychanie głęboko do płuc drobnych kropelek wody zawierających bakterie Legionella pneumophilia. Badania wykazały, że rury miedziane lutowane lutem twardym zawierają znacznie mniejsze stężenie bakterii, co oznacza większe bezpieczeństwo do Ciebie i Twojej rodziny.

  Za pomocą lutowania twardego można łączyć metale i materiały różnoimienne

  Za pomocą lutowania i materiałów lutowniczych można łączyć ze sobą praktycznie wszystkie metale. Można również łączyć niemetale, np. szkło lub materiały ceramiczne. Zdolność do łączenia różnych materiałów sprzyja projektowaniu, rozwojowi i produkcji nowych produktów. Coraz więcej klientów pyta o rozwiązania pozwalające łączyć Al z Cu. To proste, jeśli się zastosuje produkty Castolin, np. 190 lub 192.

  Lutowanie twarde można stosować do wykonywania niedrogich napraw i w produkcji masowej

  Jest to ekonomiczny proces, który wymaga niewielkich inwestycji w sprzęt. W zasadzie, aby lutować, trzeba na starcie wyłożyć ok. 100 złotych. Lutowanie twarde doskonale sprawdza się w produkcji wielkoseryjnej, ponieważ pasty, pierścienie czy drut można z łatwością stosować w procesie automatycznym. W większości przypadków koszt połączenia lutowanego nie przekracza 0,20 groszy. W porównaniu z innymi rozwiązaniami, połączenia lutowane mają nie tylko lepsze właściwości mechaniczne, ale są też bardziej ekonomiczne.

  Lutowanie jest łatwe

  Co roku tysiące osób uczą się lutowania w Castolin. Nauczenie operacji lutowania zabiera mniej niż jedną godzinę. Łatwość wykonywania procesu lutowania i dostępność przyrządów do lutowania umożliwia firmom zyskanie większej elastyczności w produkcji. Castolin oferuje gamę materiałów lutowniczych, które eliminują wiele błędów przyrządów do lutowania i sprawiają, że lutowanie staje się proste.
   

  Powrót do poczatku

  Plyty trudnoscieralne CDP® i rury trudnoscieralne CastoTube®

   

  • Napawane plyty trudnoscieralne CDP
  • Plyty CDP napawane proszkami
  • Rury trudnoscieralne CastoTube®

   

  Zapytaj eksperta

  Skontaktuj sie z nami,
  sluzymy pomoca!

  Napawane plyty trudnoscieralne CDP

  Ponad 100 lat doswiadczen w zakresie spawania i ochrony przed zjawiskami zuzycia sprawilo, iz Castolin jest producentem najwiekszej na rynku gamy plyt trudnoscieralnych pod wzgledem rodzajów blachy nosnej, wymiarów, nanoszonych powlok oraz stosowanych procesów spawania. Stworzylismy szeroki zakres produktów, poczawszy od prostych powlok bogatych w wegliki chromu nanoszonych przy uzyciu luku otwartego po zaawansowane powloki zawierajace proszki NiCrBSi z domieszka weglików wolframu, przetapiane w piecu prózniowym lub nanoszone w procesie napawania plazmowego PTA.

  Plyty CDP napawane proszkami

  Plyty proszkowe CDP® wywarzane sa poprzez pokrycie latwo spawalnej blachy nosnej proszkiem stopu metali z przetopieniem w piecu w atmosferze ochronnej. Glówna zaleta tych produktów jest uzyskanie warstwy napawanej w 100% bez wymieszania z materialem rodzimym, co zapewnia maksimum ochrony nawet wtedy, gdy napoina ma tylko kilka milimetrów grubosci. Plyta jest lekka i latwa do przenoszenia. Daje sie latwo formowac, np. zginac pod duzym katem.

  Rury trudnoscieralne CastoTube®

  Sa to rury z latwospawalnej stali weglowej napawane wewnatrz stopem TeroMatec 4666 o bardzo wysokiej odpornosci na zuzycie, znanym z naszych plyt 4666 CastoDur Diamond Plates®. Wyeliminowanie kosztownego procesu formowania plaskich blach w rure dodatkowo pozwolilo na uzyskanie wiele korzysci:

 • Bardzo niska cena
 • Brak spoiny liniowej
 • Wyjatkowa odpornosc na zuzycie
 • Idealna geometria
 • Spiralna napoina ogranicza odksztalcenia
 • Niewielki ciezar
 • Proszek metalowy najwyzszej jakosci
 • Latwosc laczenia mechanicznego lub poprzez spawanie

 • Powder HVOF spraying

  Cold spray process at supersonic particle speeds for maximum mechanical bonding means aeronautic quality coatings available at industrial prices, variety of materials and superhead carbides can be applied in thin layers.

  Polymer coatings (MeCaTec)

  Two-component products applied at ambient temperature means no thermal distortion of parts, very rapid and easy procedures. Protection for unweldable parts and/or complex geometry.