Innowacje

Ściśle współpracujemy z naszymi klientami przy wspólnych projektach. Razem analizujemy wymagania dotyczące procesu oraz poszukujemy najbardziej ekonomicznego rozwiązania pozwalającego skutecznie wydłużyć żywotność urządzeń. Oprócz metod naprawy oraz sposobów zabezpieczenia urządzeń klienta przed zjawiskami zużycia opracowujemy również nowe procesy produkcji.

Nasza wszechstronna wiedza fachowa w zakresie zabezpieczeń prewencyjnych, napraw i łączenia poparta jest ponad 100 patentami na całym świecie.

Kontakt

Jesteśmy obecni w ponad 100 krajach na 5 kontynentach

Nowe materiały
Nowe produkty
Nowe procesy
Analizy przypadków

 

Powrót do początku

Nowe materiały

Nowe materiały tworzone z zastosowaniem nowatorskich

Naszym celem związanym z rozwojem i innowacyjnością jest wprowadzanie na rynek nowych INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ odpowiadających na potrzeby klientów. Tematy przewodnie prac rozwojowych obejmują:
zrozumienie zjawisk zużycia, opracowanie materiałów i optymalnych mikrostruktur z zastosowaniem najnowszych procesów.

Dzięki codziennym kontaktom z klientami nasi specjaliści techniczni koncentrują się na rozwiązywaniu problemów praktycznych.

Nasz dział badawczo-rozwojowy jest zdecentralizowany i działa we Francji, Irlandii, Włoszech, Polsce, Austrii, Szwajcarii, USA, Kanadzie, Japonii, Indiach i Brazylii. Ta nowoczesna struktura działu i coraz lepsza komunikacja pozwala w pełni korzystać z wiedzy wybitnych badaczy z całego świata.

Dzięki temu w ostatnich dekadach nasi specjaliści opracowali szereg nowych stopów, urządzeń i procesów wykorzystujących najnowocześniejsze technologie: NanoAlloy®, opatentowane stopy niemagnetyczne do nanoszenia powłok zabezpieczających na kotły, uchwyty spawalnicze do procesu PTA, bazę danych zastosowań TeroLink®.

Nasza odpowiedź
na problemy klientów to:

 • Zespół sprzedaży skupiający 700 osób z dyplomami ukończenia studiów technicznych
 • Podstawowy zespół skupiających 30 specjalistów ds. rozwojowych pracujących w 12 krajach
 • 4-5 zgłoszeń patentowych rocznie oraz 9 specjalistów z tytułem doktora pracujących przy różnych projektach

 

Sprawdź Produkcja

Powrót do początku

Nowe produkty

Rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów

Wszystkie wnioski i pomysły Castolin dotyczące nowych produktów pochodzą albo bezpośrednio od klientów, albo wynikają z bliskich kontaktów z klientami i znajomości ich potrzeb.

Coraz więcej klientów poszukuje produktów przyjaznych dla środowiska naturalnego, a także możliwości obniżenia kosztów produkcji dzięki jej zautomatyzowaniu. W odpowiedni na te potrzeby, w ostatnich latach Castolin opracował wiele nowych produktów. Dodatkowo nieprzerwanie inwestujemy we własne zdolności produkcyjne, jakość oraz powiększanie asortymentu produktów. Działamy odwrotnie niż wielu naszych konkurentów w Europie, którzy coraz częściej zamykają zakłady produkcyjne.

 

Sprawdź Produkty

 


Powrót do początku

Nowe procesy

Optymalizacja procesów

Rozwiązanie problemu związanego ze zjawiskami zużycia lub z łączeniem wymaga nie tylko zastosowania doskonałych produktów, ale także dysponowania dogłębną wiedzą na temat stosowania tych materiałów i urządzeń w sposób optymalny. Krytyczne znaczenie dla powodzenia działań ma zoptymalizowanie parametrów procesu pod konkretne zastosowanie. Castolin wkłada wiele wysiłku w dogłębne poznanie posiadanych procesów i opisanie etapów różnych procesów w opisach metod realizacji.

 

Nasi specjaliści od zastosowań współpracują z klientem podczas:

 • Szczegółowej analizy wymagań technicznych, faktycznej żywotności urządzeń, czynności obsługi technicznej, mechanizmów zużycia i systemów trybologicznych
 • Wyszukiwania i opracowywania najlepszego rozwiązania z wykorzystaniem naszej unikalnej bazy wiedzy TeroLink® zawierającej dane ponad 9000 zastosowań z mocnym nastawieniem na oszczędności kosztów
 • Demonstracji i szkoleń
 • Dostarczając opisy metod realizacji, tzn. opisy procedur spawania, lutowania lub nanoszenia powłok prewencyjnych, aby zapewnić powtarzalną jakość i niezawodność
 

Powrót do początku

Analizy przypadków

Zastosowanie teorii w praktyce

Sam innowacyjny produkt nie zawsze rozwiązuje problem, a wiele nadzwyczajnych wynalazków nie opuszcza laboratorium, ponieważ nie weszły w „fazę wdrożenia”. Praktyczne podejście Castolin umożliwiło realizację wielu niemożliwych rozwiązań.

 • Nanotechnologia
 • Hardbanding - zabezpieczanie urządzeń wiertniczych
 • Naprawa kotłów poprzez natryskiwanie z przetopieniem
 • 2222 – naprawa pierścieni tocznych pieców obrotowych

Nanotechnologia

Jedna za naszych innowacji związana jest z nanotechnologią. Mimo iż nanotechnologię nieustannie obwołuje się siłą napędową gospodarki w przyszłości, jest ona nadal bardzo droga i wykorzystywana głównie w biomedycynie, elektronice komunikacji itp.

Castolin przekształcił ten materiał stosowany na skalę laboratoryjną w dostępny cenowo produkt spawalniczy, a nasi klienci przemysłowi już dzisiaj mogą korzystać z zalet
nowej nauki dzięki gamie produktów NanoAlloy® obejmującej:

 • materiały spawalnicze i lutownicze
 • płyty trudnościeralne
 • rury trudnościeralne CastoTube®
 • proszki.

Rozwiązania dla przemysłu naftowego i gazowego

Co roku przemysł naftowy i gazowy ponosi milionowe koszty z tytułu zużycia orurowania i łączników narzędzi wiertniczych.

Naszą odpowiedzią na ten rosnący problem jest opracowany materiał OTW-12Ti. Skład stopu ma zapewniać optymalną wytrzymałość narzędzi wiertniczych na zjawiska zużycia podczas wierceń w otworach nieorurowanych i zachować sprawność działania taką, jak w trakcie pracy w rurze okładzinowej.

OTW-12Ti to drut spawalniczy topnikowy w osłonie gazu przeznaczony specjalnie do
Zabezpieczania łączników narzędzi wiertniczych.
Obwodowe właściwości łuku zapewniają:

 • wprowadzenie mniejszej ilości ciepła do napawanego elementu
 • mniejsze wymieszanie z materiałem rodzimym
 • lepsze wiązanie
 • płytką strefę ciepła
 • i minimalne podtopienie.

Napraw kotłów przy użyciu stopów do natryskiwania z przetopieniem o sprawdzonym zastosowaniu w przemyśle

Castolin jako jedna z pierwszych firm w latach 80-tych XX w. doceniła i zaoferowała samotopnikujące stopy na osnowie niklu do wykonywania powłok odpornych na zużycie i korozję w celu ochrony rur kotłowych, przez co zyskała poważną renomę i doświadczenie w zakresie stosowania tych stopów.

Nowość – stop z dużą zawartością molibdenu i krzemu został opracowany i opatentowany jako rozwiązanie dla środowiska wysoce korozyjnego.

Rozwiązanie to łączy w sobie właściwości powłok dyfuzyjnych (dyfuzyjne wiązanie, zerowa przepuszczalność) z lepszą skutecznością działania niż napawanych stopów 625.

2222 – naprawa pierścieni tocznych pieców obrotowych

Pierścień toczny stanowi krytyczną część składową pieców obrotowych, używanych w przemyśle cementowym i innych branżach przetwórczych. Jego pęknięcie powoduje zatrzymanie zakładu. Uważano, że naprawa pierścienia na miejscu jest niemożliwa ze względu na jego wielkość i rodzaj stali. Castolin opracował słynny już stop XuperNucleoTec 2222 oraz metodę, która w faktycznie poprawia niezawodność części po naprawie.