Castolin Eutectic Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tags: wydarzenie

„Wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii napawania z pominięciem fazy tworzenia drutu proszkowego”

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii napawania z zastosowaniem podawanych osobno – proszków stopowych i drutu pełnego.

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy nowego produktu, napawanego z zastosowaniem nowoczesnej technologii – innowacyjnego w skali światowej.

Ponadto osiągnięte zostaną dalsze cele szczegółowe:

 • dywersyfikacja przychodów,
 • rozwój eksportu,
 • modernizacja procesu technologicznego,
 • zwiększenie możliwości produkcyjnych i rozwojowych.

 

W ramach inwestycji przewiduje się zakup środków trwałych niezbędnych do wytworzenia urządzenia do napawania z zastosowaniem przedmiotowej technologii, w tym m.in.:

 • dwóch mikroskopów,
 • mikrotwardościomierza,
 • spektrometru emisyjnego,
 • urządzeń do badań odporności erozyjnej i korozyjnej,
 • dwuzakresowej wagi laboratoryjnej.

Wymienione powyżej zasoby są niezbędne do prawidłowego wytworzenia i skalibrowania urządzenia do napawania (w szczególności głowicy do napawania), a tym samym do wprowadzenia na rynek napawanych w innowacyjny sposób produktów.

Planowane efekty

 • wprowadzenie nowych produktów – odpornych na zużycie,
 • wdrożenie prac B+R,
 • poprawa BHP,
 • zastosowanie rozwiązań TIK,
 • wejście na nowe rynki zbytu,
 • wzrost eksportu,
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • informacja o nowej ofercie

 

Wartość projektu

1 635 900,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich

465 500,00 PLN

Tags: 
wydarzenie