Topniki

Poniższe przykłady z wyjątkowej gamy produktów Castolin Eutectic przeznaczonych do spawania, lutowania i wykonywania powłok prewencyjnych ilustrują wybór rozwiązań w zakresie napraw, konserwacji, łączenia i produkcji. Skontaktuj się z nami, jeżeli poszukiwany produkt nie został wymieniony poniżej.  

 157
Topnik do stopu do lutowania miękkiego w postaci cieczy. Szczególnie odpowiedni dla stali nierdzewnej.
 18
Topnik w postaci pasty zalecany dla stopu lutowniczego 18 oraz 18MF, 18F, 18XFC do lutospawania rur ocynkowanych. Może też być stosowany do łączenia stali oraz miedzi.
 1802 HF
Topnik w postaci proszku do wszystkich stopów do lutowania twardego z dużą zawartością srebra. Przeznaczony szczególnie do lutowania indukcyjnego złączy .
 1802 N Atmosin
Topnik w postaci proszku do wszystkich stopów do lutowania twardego z dużą zawartością srebra. Idealny do lutowania małych złączy ze stali nierdzewnej.
 GreenFlux 1802 PF Atmosin
Topnik w postaci pasty, który nie zawiera kwasu bornego oraz boraksu do lutowania stopami o dużej zawartości srebra.
 181 PF Atmosin
Topnik do lutowania złączy wymagających długiego nagrzewania wykonanych ze stali, miedzi i jej stopów, metali twardych.
 190 NHR
Topnik do lutowania aluminium i jego stopów (zawierających Mg i Si<1%).
 ActivaTec® 1000
Topnik w postaci pasty zalecany do lutowania stali nierdzewnej stopami o dużej zawartości srebra.
 AluTin 51L
Topnik do stopu do lutowania miękkiego w postaci cieczy. Odpowiedni zwłaszcza do łączenia metali różnoimiennych – miedzi i aluminium.