Stopy lutownicze mosiądz/brąz

Poniższe przykłady z wyjątkowej gamy produktów Castolin Eutectic przeznaczonych do spawania, lutowania i wykonywania powłok prewencyjnych ilustrują wybór rozwiązań w zakresie napraw, konserwacji, łączenia i produkcji. Skontaktuj się z nami, jeżeli poszukiwany produkt nie został wymieniony poniżej.  

 CarbiBraze
Materiał dedykowany do lutowania węglików wolframu
 16
Stop Cu-Zn-Ni-Ag w postaci pałeczek bez otuliny topnika do lutowania i lutospawania elementów ze stali. Wykonywanie złączy kapilarnych i naprawa oprzyrządowania, wyrobów rzemieślniczych z metalu, ram rurowych, kluczy.
 16 F
Stop Cu-Zn-Ni-Ag w postaci pałeczek w otulinie topnika do lutowania i lutospawania elementów ze stali. Wykonywanie złączy kapilarnych i naprawa oprzyrządowania, wyrobów rzemieślniczych z metalu, ram rurowych, kluczy.
 16 XFC®
Stop Cu-Zn-Ni-Ag w postaci pałeczek w elastycznej otulinie topnika do lutowania i lutospawania elementów ze stali. Wykonywanie złączy kapilarnych i naprawa oprzyrządowania, wyrobów rzemieślniczych z metalu, ram rurowych, kluczy.
 146 MF
Stop Cu-Zn-Si w postaci pałeczek z minimalną ilością topnika do lutowania i lutospawania elementów ze stali lub staliwa oraz miedzi i jej stopów.
 146 F
Stop Cu-Zn-Si w postaci pałeczek w otulinie topnika do lutowania oraz lutospawania elementów ze stali lub staliwa oraz miedzi i jej stopów.
 146 XFC®
Stop Cu-Zn-Si w postaci pałeczek w elastycznej otulinie topnika do lutowania oraz lutospawania elementów ze stali lub staliwa oraz miedzi i jej stopów.
 18
Stop Cu-Zn-Ag w postaci pałeczki bez otuliny topnika do lutowospawania i lutowania złączy ze stali i stali ocynkowanej, miedzi i jej stopów.
 18F
Stop Cu-Zn-Ag w postaci pałeczki w otulinie topnika do lutowospawania i lutowania złączy ze stali i stali ocynkowanej, miedzi i jej stopów.
 18 MF
Stop Cu-Zn-Ag w postaci pałeczki o minimalnej zawartości topnika na pałeczce do lutowospawania i lutowania złączy ze stali i stali ocynkowanej, miedzi i jej stopów.
 18 XFC®
Stop Cu-Zn-Ag w postaci pałeczki w elastycznej otulinie topnika do lutowospawania i lutowania złączy ze stali i stali ocynkowanej, miedzi i jej stopów.
 185
Stop lutowniczy w postaci pałeczki bez otuliny topnika do lutowania oraz lutospawania elementów stalowych.
 185 F
Stop lutowniczy w postaci pałeczki w otulinie topnika do lutowania oraz lutospawania elementów stalowych.
 185 XFC®
Stop lutowniczy w postaci pałeczki w elastycznej otulinie topnika do lutowania oraz lutospawania elementów stalowych.
 186 F
Stop lutowniczy w postaci pałeczki w otulinie topnika.