Spawanie metodą TIG

Poniższe przykłady z wyjątkowej gamy produktów Castolin Eutectic przeznaczonych do spawania, lutowania i wykonywania powłok prewencyjnych ilustrują wybór rozwiązań w zakresie napraw, konserwacji, łączenia i produkcji. Skontaktuj się z nami, jeżeli poszukiwany produkt nie został wymieniony poniżej.  

CastoTig® 1611 DC
Przełączany prostownik spawalniczy CastoTIG 1611 DC to zwarta, sterowana mikroprocesorowo, jednostka zaprojektowana specjalnie do spawania metodą TIG.
CastoTig® 1711 DC
Spawanie TIG prądem stałym
CastoTig® 1702 AC/DC
Inwertorowe źródło prądu sterowane mikroprocesorowo do spawania metodą TIG.
CastoTig® 2201 DC
Inwertorowe źródło prądu sterowane mikroprocesorowo do spawania metodą TIG.
CastoTig® 2202 AC/DC
Inwertorowe źródło prądu sterowane mikroprocesorowo do spawania metodą TIG.
CastoTig® 3011 DC
Bardzo mocne urządzenie do spawania prądem stałym metodą TIG z możliwością spawania MMA.
CastoTig® 3012 AC/DC
Bardzo mocne urządzenie do spawania prądem stałym lub przemiennym metodą TIG z możliwością spawania MMA.