Proszki do natryskiwania z przetopieniem

Poniższe przykłady z wyjątkowej gamy produktów Castolin Eutectic przeznaczonych do spawania, lutowania i wykonywania powłok prewencyjnych ilustrują wybór rozwiązań w zakresie napraw, konserwacji, łączenia i produkcji. Skontaktuj się z nami, jeżeli poszukiwany produkt nie został wymieniony poniżej.  

Eutalloy® 10009
Stop Ni-Cr-B-Si-Fe. Niski współczynnik tarcia.
Eutalloy® RW 12497
Doskonała odporność na tarcie i korozję
Eutalloy® RW 12999
Doskonała odporność na ścieranie pod dużym ciśnieniem
Eutalloy® 10112
Stop Ni-Cr-B-Si-Fe z twardymi fazami węglików. 60% węglików wolframu.
Eutalloy® 10185
Stop Ni-B-Si. Dobra odporność na tarcie metal-metal Doskonała odporność korozyjna
Eutalloy® 10224
Stop Ni-B-Si. Przeznaczony do nowego lub zużytego żeliwa. Dobra odporność korozyjna.
Eutalloy® 10611
Stop Ni-Cr-B-Si z twardymi fazami węglików. 50% węglików wolframu.
Eutalloy® 10680
Proszek metaliczny do wykonywania warstw odpornych na ścieranie m.in. na stali, stali nierdzewnej, żeliwie i stopach niklu.
Eutalloy® RW 12112
Doskonała odporność na ścieranie i erozję (bardzo twarde fazy Diamax)
Eutalloy® RW 12495
Niski współczynnik tarcia. Dobra odporność na szok termiczny i wysokie temperatury
Eutalloy® RW 12496
Doskonała odporność na korozję i utlenianie