Pasty lutownicze

Poniższe przykłady z wyjątkowej gamy produktów Castolin Eutectic przeznaczonych do spawania, lutowania i wykonywania powłok prewencyjnych ilustrują wybór rozwiązań w zakresie napraw, konserwacji, łączenia i produkcji. Skontaktuj się z nami, jeżeli poszukiwany produkt nie został wymieniony poniżej.  

 1800 PA
Pasta lutownicza Cadfree® z dużą zawartością srebra.
 Xuper 190 PA
Gotowa do natychmiastowego użycia pasta lutownicza zawierająca eutektyczny proszek metalowy Al-Si i niekorozyjny topnik.
 CastoTin® 1
Gotowa do natychmiastowego użycia pasta lutownicza zawierająca stop lutowniczy Pb-Sn do lutowania i powlekania elementów ze stali lub miedzi.