Materiały zabezpieczające

Poniższe przykłady z wyjątkowej gamy produktów Castolin Eutectic przeznaczonych do spawania, lutowania i wykonywania powłok prewencyjnych ilustrują wybór rozwiązań w zakresie napraw, konserwacji, łączenia i produkcji. Skontaktuj się z nami, jeżeli poszukiwany produkt nie został wymieniony poniżej.  

Eutalloy® 10009
Stop Ni-Cr-B-Si-Fe. Niski współczynnik tarcia.
Eutalloy® RW 12497
Doskonała odporność na tarcie i korozję
Eutalloy® RW 12999
Doskonała odporność na ścieranie pod dużym ciśnieniem
EuTroLoy 16006
Stop Co-Cr-W-Ni-Fe (Stelit 6). Bardzo dobra odporność na tarcie metal-metal, niepodatny na zużycie adhezyjne.
EuTroLoy 16012
Stop Co-Cr-W-Ni-Fe (Stelit 12). Doskonała odporność na utlenianie w wysokiej temperaturze
EuTroLoy 16221
Doskonałe łączenie z żeliwem szarym i sferoidalnym oraz ze stalą.
RotoTec 19400
Brak deformacji i zmian strukturalnych w materiale rodzimym. Warstwa twarda, ale łatwo obrabialna
RotoTec 19850
Zwarta, dobrze obrabialna warstwa. Bardzo niski współczynnik tarcia
RotoTec 19985
Bardzo niski współczynnik tarcia, nawet pod naciskiem
RotoTec 19999
Doskonała odporność na ścieranie, niski współczynnik tarcia
ProXon® 21021
Proszek metaliczny odpowiedni do nanoszenia warstw cienkich i grubych na dużych powierzchniach
Eutalloy® 10112
Stop Ni-Cr-B-Si-Fe z twardymi fazami węglików. 60% węglików wolframu.
ProXon® 21023
Brak deformacji i zmian strukturalnych w materiale rodzimym. Warstwa łatwo obrabialna mechanicznie
ProXon® 21031
Odporność na korozję w wysokiej temperaturze, niski współczynnik tarcia
ProXon® 21071
Niski współczynnik tarcia. Odporność korozyjna nawet w wodzie morskiej
EuTronic® Arc 502
Stop Fe-Cr-Ti-Si-Mn
EuTronic® Arc 508
Stop Co-Cr-W-Ni-Fe
EuTronic® Arc 509
Stop Fe-Cr-Al-Mo
EuTronic® Arc 532
Stop Fe-Cr-Mn-C
EuTronic® Arc 579
Stop Fe-Ni-Cr-Si-Mn
EuTronic® Arc 595
Stop Fe-Cr-B-Si-Mn
MetaCeram® 28030
Proszek ceramiczny do wykonywania warstw odpornych na zużycie na wszystkich rodzajach metali, z wyjątkiem czystej miedzi i magnezu.
Eutalloy® 10185
Stop Ni-B-Si. Dobra odporność na tarcie metal-metal Doskonała odporność korozyjna
MetaCeram® 28085
Proszek ceramiczny do wykonywania warstw odpornych na zużycie na stali i innych stopach.
MetaCeram® 28095
Proszek metaliczny na bazie molibdenu do wykonywania warstw odpornych na zużycie na wszystkich rodzajach metali, z wyjątkiem czystej miedzi i magnezu.
MeCaTeC® 102P
Możliwość obróbki precyzyjnej
MeCaTeC® 103F
Włókna kewlarowe dla zapewnienia sprężystości Powłoki średniej grubości
MeCaTeC® A3
Włókna kewlarowe dla zapewnienia sprężystości Powłoki średniej grubości
MeCaTeC® A5
Włókna kewlarowe dla zapewnienia sprężystości Bardzo grube powłoki
MeCaTeC® A5 HT
Temperatury pracy do 250°

Pages